Förfrågan angående akuta inverkan på idrottsföreningarnas ekonomi och verksamhet

Statens Idrottsråd gör en utredning gällande coronapandemins akuta inverkan på idrottssektorn i Finland. Som en del av utredningen görs en förfrågan till olika grenars idrottsföreningar. Genom förfrågan kartläggs coronapandemins inverkan på föreningarnas ekonomi och verksamhet. Målsättningen är att skapa en gemensam lägesbeskrivning till alla beslutsnivåer (UKM, VLN, grenförbund, kommuner) samt ge information som kan fungera som stöd i beslutsfattande. 

Statens Idrottsråd har beställt förfrågan till föreningen av utvecklingsandelslaget Smart Sport. Förfrågan förverkligas i samarbete med grenförbunden och Olympiska kommittén. 

Svaren som ges i förfrågan bör skrivas så att enskilda föreningar inte går att identifiera. Det tar ungefär 10-20 minuter att besvara förfrågan. Vi önskar att en person som känner till föreningen helhet väl, t.ex. ordförande eller verksamhetsledare. Föreningen kan komma att få förfrågan via flera omvägar, men vi önskar att ni enbart svarar en gång. 

Hur koronapandemin påverkat idrottsföreningarnas ekonomi och verksamhet

Förfrågan bör besvaras före 17.5.2020.

Besvara förfrågan här

I förfrågan skall föreningen klicka i de grenförbund som föreningen är medlemmar i (frågan 10), här saknas tyvärr våra svenska grenförbund. Därför ombeds de föreningar som tillhör någon av våra sju svenska grenförbund i fråga 11 klicka i Finlands Svenska Idrott (FSI). 

Med samarbetshälsningar, 

Minttu Korsberg, generalsekreterare
Statens Idrottsråd

Henrika Backlund, generalsekreterare
Finlands Svenska Idrott

På frågor gällande förfrågan

Pasi Mäenpää
SmartSport
pasi.maenpaa@smartsport.fi
tel. 040 7788 993

Kategorier:
Allmänt