Förbundsordförande Håkan Nystrand ställer inte upp för omval

Håkan Nystrand sitter och ler in i kameran
Fotograf: Michael Godtfedsen

Sittande förbundsordförande Håkan Nystrand meddelade på Finlands Svenska Idrott rf:s vårmöte den 21 april 2020 att han inte står till förfogande för återval på höstmötet.

Det är ett fantastiskt givande och intressant uppdrag att fungera som förbundsordförande för idrotten och motionen i Svenskfinland! Jag har nu haft ledaruppgifter inom Finlands Svenska Idrott under sammanlagt tio år. De första fem åren som viceordförande och ordförande för Finlands Svenska Skidförbund FSS, och de senaste fem åren som förbundsordförande för Finlands Svenska Idrott.

Konstaterade Håkan Nystrand på vårmötet

Vårmötet tillsatte en valberedning som nu får till uppgift att söka fram lämpliga ordförandekanditater för år 2021 och framåt. 

Vi får återkomma senare till ett sammandrag av de givande åren. 

Håkan Nystrand
Tilläggsuppgifter ger 

Håkan Nystrand 
+35840 7615176 
hakan.nystrand@idrott.fi

Kategorier:
Allmänt