Föreningsregistret förnyas 18.9.2019: Alla föreningar får ett FO-nummer

Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) förnyas den 18 september 2019. Alla föreningar och religionssamfund får ett FO-nummer och samtidigt förnyas alla föreningsregistrets informationssystem och tjänster.

Alla föreningar får ett FO-nummer

Företags- och organisationsnumret, det vill säga FO-numret, kommer att ersätta registernumret för föreningar. Vi ger alla föreningar ett FO-nummer automatiskt. Om föreningen redan har ett FO-nummer, förblir numret oförändrat. I så fall behöver föreningen inte göra något i fråga om FO-numret.

FO-numret är ett nummer som PRS eller Skatteförvaltningen ger till företag och sammanslutningar. Det består av sju siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken, och har således formen 1234567-8.

FO-numret som föreningen får den 18 september 2019 kan kontrolleras i föreningsregistrets nya informationstjänst eller i företagssökningen på ytj.fi

Nya e-tjänster och pappersblanketter

E-anmälningstjänsten ersätts med en ny tjänst som öppnas den 18 september 2019. I den nya e-tjänsten kan du till exempel bilda en ideell förening, lämna uppgifter om namntecknaren och styrelsemedlemmar samt anmäla ändring av föreningens kontaktuppgifter, namn, hemort eller stadgar.

Föreningsregistrets nya elektroniska informationstjänst öppnas den 18 september 2019 och den ersätter de nuvarande Föreningsnätet och Nätyreka. I den nya tjänsten kan du söka fram grunduppgifter om föreningar och köpa utdrag och stadgar. De nuvarande tjänsterna kan användas tills de nya tjänsterna blir tillgängliga.

I vårt utvecklingsarbete har vi beaktat önskemål från våra kunder. I fortsättningen är det till exempel möjligt att köpa föreningsregisterutdrag och föreningsstadgar i pdf-format. Funktionerna och informationsinnehållet i tjänsten ökar i framtiden.

Samtidigt slopas de nuvarande pappersblanketterna. Alla föreningar börjar använda Y-blanketter som gör det möjligt att på samma gång lämna in anmälningar till PRS och Skatteförvaltningen. Vi publicerar de nya Y-blanketterna på ytj.fi den 18 september 2019.

Avbrott i mottagning av e-anmälningar och pappersanmälningar från 29 augusti till 17 september

Den nuvarande anmälningstjänsten läggs ned den 28 augusti kl. 19.00. Alla e-anmälningar måste vara slutförda och inlämnade före det. Pappersanmälningar måste vara framme hos oss senast på onsdagen den 28 augusti 2019.

Den nya e-anmälningstjänsten införs den 18 september 2019.

Gå till prh.fi för att läsa ett sammandrag av hur föreningsregistret förnyas.

Mer information:

Antti-Pekka Leinonen
Jurist
tfn 029 509 5214
fornamn.efternamn@prh.fi

Kategorier:
Allmänt