2.10.2019 Skolornas badmintonmästerskap i Talihallen i Helsingfors

Anmälning och deltagaravgift

Anmälning till tävlingarna bör göras under tiden 1-24.9.2019 till e-postadressen kilpailu(at)hbc-badminton.com

I anmälan bör framgå: Förnamn, efternamn, skola, klass och eventuella dubbelpar samt antal luncher som önskas på förhand. (se nedan: lunchtraktering)

Ifall skolan anmäler, vilket är önskvärt, eleverna till mästerskapstävlingarna faktureras förenämnda avgifter direkt till skolan. Det är mycket viktigt att faktureringsadressen framgår i epostmeddelandet!

Deltagaravgiften är 12 € i singel och 14 €/par och lunch erbjuds till priset av 9 €.

Om deltagaren själv betalar bör kvittens medtagas till tävlingsplatsen.
Avgifterna betalas på HBC:s konto i Nordea: FI37 2001 1800 0401 00
Skriv spelarantal och antal par samt eventuellt antal luncher i meddelandefältet.
Detta för att inbetald summa och antal deltagare/luncher bör stämma överens.

Observera att i år har tävlingarna en skild tävlingsklass och en klass för ”hobby”spelare

Grundskola: årskurserna 1-2, 3-4, 5-6 och 7-9, samt en klass för andra stadiet. Övre åldersgräns: 20 år (f-99)
I singel ordnas skilt hobby- och tävlingsklass för alla kategorier, både flickor och pojkar.
I dubbel kan man tävla i alla tävlingsklasser samt i hobbyklassen från åk 5-6 och äldre.
Paren behöver inte vara från samma skola. I dubbel accepteras mixedlag i klass 1-2 och 3-4.
En match spelas bäst av tre set till 15 poäng/set.

Tävlingarnas tidtabell

2.10.2019 grundskola, årskurserna 1-2, 3-4 och 5-6 med start kl. 9.
3.10.2019 grundskola, årskurs 7-9 samt andra stadiet med start kl. 9.

Pris

I tävlingsklassen utdelas medaljer till de tre bästa i varje kategori
I hobbyklassen utdelas en allmän medalj (mindre modell) till de tre bästa i varje kategori

Lunchtraktering

Lunch till priset av 9€ serveras i den närliggande Tali Tennis Center, Väverigränden 4, 00380 Helsingfors
Observera att lunchmaten bör reserveras i samband med anmälningen.

Olycksfallsförsäkring

Skolans elevförsäkring

Tävlingarna arrangeras i samarbete med
Helsingfors Badminton Club HBC
Kontaktpersoner: Sofie Nyström och Ile Nyqvist (kilpailut(at)hbc-badminton.com
Svenska Finlands Skolidrottsförbund, Koululiikuntaliitto KLL och Suomen Sulkapalloliitto

Tilläggsinformation:
HBC:  Johanna Segercrantz-Lindholm tfn 050 570 4328
SFSI: Björn ”Lillis” Almark tfn 040 566 9181

Björn Almark

bjorn.almark@idrott.fi
+358 40 566 9181

Kategorier:
Allmänt Skolidrott