Kommuner – ansök om understöd för att ordna hobbyverksamhet under läsåret 2021-2022

232 000 skolelever har redan deltagit i hobbyverksamhet inom ramen för Finlandsmodellen. Nu kan kommunerna ansöka om understöd från ministeriet för anordnande av hobbyverksamhet under läsåret 2021-2022.

I år har 14,5 miljoner euro reserverats för understöden. Ansökningstiden pågår fram till 15 april. Besluten fattas före utgången av maj månad. Med understödet stöds intressanta och avgiftsfria fritidsaktiviteter för barn och unga i samband med skoldagen.

Läs mer om understödet och hur ni ansöker på ministeriets hemsida.

Kategorier:
Allmänt