Stipendier att söka!

Pengar som faller

Svenska Finlands Skolidrottsförbund r.f informerar om:

STIPENDIER ATT SÖKA!

Carl-Olaf Homéns Ungdomsidrottsfond har som ändamål att stöda Skolornas Stafettkarneval, Solvalla Idrottsinstitut och Arcada. Av fondens avkastning kommer våren 2021 stipendier att utdelas till sådana elever, vilka gjort en fin ledarinsats för idrotten i sin skola.

Premierade kan sådana elever bli som framgångsrikt lett sin skolas idrottsförening, varit ledare för sin skolas lag eller t.ex. gjort förslag och planerat idrottsevenemang i skolan.

Förslag angående lämpliga elever kan göras till Svenska Finlands Skolidrottsförbund, Kite Lundström (Ombud) per e-post:

kite@idrott.fi senast 30 april 2021


Christel Lundström

Ombudsman

christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 578 0560

Kategorier:
Skolidrott