Vi vill avskaffa en ohälsosam träningskultur inom gymnastiken

Finlands Svenska Idrott har sedan 2021 jobbat med att förebygga ätstörningar inom idrotten och vi ser ett stort behov av att fortsätta det arbetet. Ett konkret bevis på detta är nyheten om osakligt beteende hos den f.d. landslagstränaren i rytmisk gymnastik, som genom sina nedvärderande kommentarer om kropp och kost orsakat ätstörningar hos flertalet gymnaster på landslagsnivå. 

Denna form av träningskultur hör inte hemma i idrotten där idrottarens människovärde och välmående skall stå i fokus. Vi uppmanar alla som har ett tränaransvar att på ett ansvarsfullt sätt värna om sina adepters välbefinnande och inte använda uppmaningar till viktnedgång eller annat som triggar kroppshets i sitt tränarskap.

Inom Finlands Svenska Gymnastikförbund tar vi starkt avstånd från en osund träningskultur och samarbetar med projektet att förebygga ätstörningar för att komma bort från ett tankesätt där man idylliserar smala kroppar inom gymnastiken.

Elin Blomqvist, verksamhetsledare för FSG

Inom förbundet gäller nolltolerans vad beträffar osakligt bemötande och alla överträdelser uppmanar vi att rapportera om. Vi använder oss av den anonyma ILMO- och Et ole yksin-tjänsten som även betjänar på svenska. Det skall alltid vara möjligt att berätta om osakligt bemötande för en vuxen inom verksamheten.

Jonna Skrifvars, projektledare för att förebygga ätstörningar inom idrotten
För mera information

Jonna Skrifvars, projektledare för att förebygga ätstörningar inom idrotten
+358504322521
jonna.skrifvars@idrott.fi

Elin Blomqvist, verksamhetsledare för Finlands Svenska gymnastikförbund
+3583813346
elin.blomqvist@idrott.fi

Kategorier:
Allmänt