Finlands Svenska Idrott med i utredning om hur stärka svenskspråkiga utbildningsvägar för idrottare

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist från undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt Silja Borgarsdóttir Sandelin till utredningsperson för för arbetet med en utredning som kartlägger svenskspråkiga utbildningsvägar och stödfunktioner för idrottare, inklusive den svenskspråkiga idrottsutbildningen i Finland. 

Målsättningen med utredningen är att stärka möjligheten till att idrotta på svenska i Finland. Genom att se över de svenskspråkiga utbildningsvägarna och stödfunktionerna för idrottare, identifiera de utmaningarna och faktorerna som kräver konkreta åtgärder, vill man garantera och stödja svenskspråkiga idrottares jämlika möjlighet till att utöva både idrott och studier på högsta nivå. 

Utredningspersonen har tillsatt en referensgrupp som består av aktörer och personer med stark koppling till toppidrott och det svenskspråkiga idrottsfältet i Finland. Finlands Svenska Idrott representeras av Finlands Svenska Orienteringsförbunds grenchef Otto Simosas. Utöver Finlands Svenska Idrott ingår Henrik Dettman, Mikaela Ingberg, Jessica Rautelin, Finlands Olympiska Kommitté och specialsakkunniga från Undervisnings- och kulturministeriet i referensgruppen.

Finlands Svenska Idrott är tacksamma för att få vara en viktig del i utredningen och ser ett stort behov av en utredning av det här slaget.  Den tyder på att den dagliga verksamheten som Finlands Svenska Idrott bedriver, för det svenskspråkiga idrottsfältet i Finland, är av betydande vikt. Arbetet kräver resurser, vilja och politisk beslutsfattning på lång sikt, för att kunna trygga jämlik idrottsverksamhet och vi vill aktivt vara med och bidra till konkreta åtgärdsförslag. 

Utredningen inleddes under vårvintern och ska vara klar i september 2024.

Kategorier:
Allmänt