Finlands Svenska Idrott med på SURE-projektets KICK OFF-möte på Azorerna

Vad är det huvudsakliga målet med projektet SURE?

Projektets syfte är att utveckla och pröva en samarbetsmodell för att 1) stärka den organiserade idrottsrörelsens resiliens samt 2) säkerställa idrottens samhälleliga roll för starkare samhällen, med fokus på tillgången till idrott för de mest sårbara socioekonomiska grupperna, för att bättre kunna hantera kriser (energi, pandemi, mm.).

Kick Off möte på Azorerna

Det officiella kickoff-mötet för SURE-projektet ägde rum på Azorerna, i Portugal, den 29-30 april 2024.

Mötet inleddes den 29 april 2024 med en kort introduktion av projektet och presentationer av partnersorganisationer. Det diskuterades bland annat projektets forskningsstrategi, koordineringsstrategi och kommunikations- och spridningsstrategi.

Under den andra dagen, den 30 april 2024, diskuterade partners detaljer om projektets förvaltning. Finlands Svenska Idrott ansvar är att skapa en hållbarhetspolicy för projektets förvaltning, som presenterades och som kommer att genomsyra projektets alla faser. Efter det beslöts utvärderings- och övervakningsstrategin för projektet. Dagen avslutades med en presentation av goda praxis från en associerad partner till projektet, Nordmakedoniens Olympiska Kommitté.

Projektets följande faser består av att

 • Utreda existerande metoder och utmaningar inom projektets teman
 • Skapa och testa en samarbetsmodell genom olika aktiviteter som arrangeras av projektets partners
Projektpartners

SURE samlar ett kompetent och motiverat konsortium av 11 partners och 5 associerade partners från 13 länder, från både den privata och offentliga sektorn, inom och utanför den organiserade idrottsrörelsen.

11 partners:

 • European Non-Governmental Sports Organization (Sverige),
 • 100% SPORT – Austrian Center of Excellence for Gender Equality & SAFE SPORT (Österrike),
 • Secretaria Regional da Saude eDesporto – Acores (Portugal),
 • Finlands Svenska Idrott (Finland),
 • Hrvatski Olimpijski Odbor (Kroatien),
 • Olympic Committee of Serbia (Serbien),
 • Triple ThreaT (Nederländerna),
 • Organizzazione Per l’Educazione allo Sport (Italien),
 • Sportunity (Luxembourg),
 • Budapesti Egyesulet a Nemzetkozi Sportert (Ungern),
 • Sport Social Solutions Skopje (Norra Makedonien).

5 associerade partners

 • University Niccolò Cusano (Italien),
 • Comite National Olympique et Sportif Francais (Frankrike),
 • Makedonski Olimpiski Komitet Skopje (Nordmakedonien),
 • NOC of Ukraine (Ukraina),
 • Österreichische Bundes-Sportorganisation (Österrike).
Mer information
Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi

Kategorier:
Allmänt