Där möjligheter för barn och unga att motionera och idrotta skapas

Simone Blom, klädd i svart huppare och med svart hår tittar in i kameran.

Detta inlägg ska egentligen handla om min praktik på Finlands Svenska Idrott men jag kommer att skriva om något annat, nämligen om det fantastiska arbete som utförs av Finlands Svenska Idrott här i Sportens Hus! Fastän jag är idrottsintresserad och har varit aktiv inom min egen idrottsgren i över 20 år har jag inte känt till det viktiga arbete som Finlands Svenska Idrott gör.

Tack vare alla som jobbar här skapas möjligheter för barn och unga att motionera, idrotta och ha roligt i en jämlika, hållbara och trygga miljöer. Att kunna erbjuda allt detta till barn och unga på svenska är viktigt!

Jag rekommenderar föreningar och aktiva att bekanta sig med och ta del av FSI:s arbete. Lär er om hur ni skapar mera tillgängliga evenemang, trygga och jämlika miljöer, rörelseglädje hos barn och hur ni kan bidra till en mer hållbar idrott.

Jag har lärt mig massor under mina veckor här i Sportens hus. Mycket handlar om marknadsföring och kommunikation men det mest värdefulla jag tar med mig är den meningsfullhet som jag ser hos alla som jobbar här på Finlands Svenska Idrott. 


Tack Simone för din tid här hos oss på Finlands Svenska Idrott. Du har varit en stor resurs för oss och glatt tagit dig an nya uppgifter och visat en stor vilja att lära dig nytt. Vi önskar dig lycka till i dina fortsatta studier och hoppas få jobba tillsammans med dig i framtiden igen.

Kategorier:
Allmänt