Beviljade föreningsstöd 2022

2022 fick vi in sammanlagt 72 ansökningar och har i år valt att dela ut stödet till 31 föreningar enligt en bedömning som gjorts grenvis.

I år har prioriterats verksamhet som behöver stöd för att få tillbaka utövarna  eller komma på fötter igen efter pandemin. Därtill har fokuserats på barn- och ungdomsverksamhet eller verksamhet som förverkligas i samarbete mellan flera föreningar.

Styrelsen för Finlands Svenska Idrott har behandlat ansökningarna om föreningsstöd och har fattat beslut att bevilja följande föreningar understöd år 2022.

Föreningsstödet förverkligas med hjälp av bidrag från Svenska Kulturfonden. Det totala understödet som vi delar ut under 2022 är 104 030 €.

För mera information

Henrika Backlund

Generalsekreterare
+358 40 663 3269
henrika.backlund(a)idrott.fi

Kategorier:
Allmänt