Föreningsstöd för idrottsföreningar 2019

Ansökningstid 1.2-1.3.2019

Nu är det tid att ansöka om föreningsstöd för verksamheten 2019. Föreningsstöd kan beviljas åt svenskspråkig idrottsverksamhet och projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska (föreningar och förbund). I år prioriterar vi speciellt ansökningar där flera föreningar ingår i ett projektsamarbete för att öka samarbetet över föreningsgränserna och stöda en utveckling av föreningsverksamheten.

Tyngpunktsområden är

  • Utbildning av barn- och ungdomsidrottsledare samt funktionärer
  • Kompetenshöjande verksamhet inom idrotten
  • Projekt med idrottsliga, innovativa nya lösningar eller som utvecklar verksamheten
  • Verksamhet som främjar idrott för alla, jämställdhet och likabehandling
  • Fysiska aktiviteter för barn- och unga eller utvecklande av motionsverksamhet
  • Samarbetsprojekt över föreningsgränserna (idrottsföreningar).

Föreningsstödet beviljas inte för

  • Anskaffning av redskap och utrustning
  • Fortlöpande hyreskostnader
  • Tävlingsverksamhet
  • Lönekostnader för personal i fortlöpande anställningsförhållande

Ansökningstiden för föreningsstödet är 1.2-1.3.2019. Ansökningsblanketten hittar ni här (synlig först 1.2.2019). Fördelningsförslaget utarbetas av kansliet på Finlands Svenska Idrott och behandlas av styrelsen på sitt möte i mars. Samtliga sökande får svar efter att styrelsen behandlat förslaget och Finlands Svenska Idrott fått beslut om understödet av Svenska Kulturfonden.

För mera information kontakta

Arto Sirviö

Idrottschef

arto.sirvio@idrott.fi
+358400 595 432

Kategorier:
Allmänt