Ansök om föreningsstöd mellan 1.2-31.3

Föreningsstöd kan beviljas föreningar för idrottsverksamhet och -projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska i Finland. År 2023 prioriterar vi ansökningar från föreningar som satsar på verksamhet för äldre juniorer, på grenöverskridande, mångsidig och kvalitativ verksamhet eller för att inkludera fler.

Tyngdpunktsområden

  • Verksamhet som riktar sig till barn och unga
  • Verksamhet som inspirerar och får fler att röra på sig enligt gällande rekommendationer.
  • Verksamhet som utvecklar, utbildar och stärker idrottsföreningen så att den erbjuder bästa möjliga verksamhet för sina medlemmar. 
  • En inkluderande och öppen förening: det är lätt att komma med i föreningens utbildning-, förenings-, barn- och ungdomsverksamheten liksom motionsverksamhet.

Föreningen som beviljas föreningsstöd förutsätts följa Finlands Svenska Idrotts etiska principer dvs. ren idrott, rent spel, likabehandling och jämställdhet. Därtill bör verksamheten stödja en hållbar utveckling såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.

Kostnader som hänför sig till projekt såsom köptjänster, hyror och arvoden/löner kan beviljas. Även kostnader för resor, läger och i viss mån även tävlingsverksamhet kan omfattas av föreningsstödet. Kostnader för traktering eller anskaffningar beviljas inte. 

Observera att från och med år 2022 förutsätts att föreningen har en jämställdhets- och likabehandlingsplan för att kunna beviljas föreningsstöd. Ifall er förening behöver hjälp med att skapa en plan kan ni delta den 1.3 kl.18-19 på Finlands Svenska Idrotts webbinarium om utformande av en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Anmälan och mer information hittar du här. Ifall er förening inte har möjlighet att delta kan ni också bekanta med vårt material som handlar om hur skapa en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Bekanta dig med materialet här.

Under 2023 ordnas endast en ansökningsrond som är öppen mellan 1 februari och 31 mars.

Ett fördelningsförslag utarbetas av kansliet på Finlands Svenska Idrott och styrelsen fastställer fördelningen under våren. Samtliga sökande får svar efter att FSI:s styrelse fastställt förslagen. Understödet bör användas under år 2023. 

Föreningsstödet förverkligas med hjälp av bidrag från Svenska Kulturfonden. Det totala understödet som vi delar ut under 2023 är 105 000 €.

Kategorier:
Allmänt