Teknikkurser i skidåkning under vintern 2022

Finlands Svenska Idrott arrangerar under vintern 2022 teknikkurser i längdåkning för vuxna. Kurserna är uppbyggda på mångsidiga teknikövningar samt tekniktillämpningar i olika terränger. Genom att delta på teknikkurs i skidåkning har du möjlighet att utveckla flytet, balansen, rytmen, farten och fröjden i din skidteknik. Samtidigt lär du dig nyttiga teknikövningar samt får personlig feedback på din teknik av våra skidåkningsexperter.  

Kurser erbjuds på båda skidstilarna, klassisk stil och fristil. En detaljerad kurstidtabell med orter och datum kommer att publiceras vartefter de fastställs under tidig januari 2022. Finlands Svenska Idrott tar emot anmälningar till respektive kurstillfälle via webbaserade Lyyti-anmälningsformulär – anmäl dig i god tid för att säkerställa att du ryms med på kursen. Du får givetvis också tipsa bekanta om kurserna. Välkommen på teknikkurs!

Kurspris och kursinnehåll:

Följande olika teknikkurser (80 min per kurs) erbjuds. Pris för deltagande per kurs är 25 €/ person.

  • Klassisk stil del 1- grunderna i klassisk skidåkning och diagonalen. Lämpar sig för nybörjare men även för aktiva motionsskidåkare som vill utveckla sin skidteknik.
  • Klassisk stil del 2 – parstakning och parstakning med spark samt tillämpningar av alla klassiska tekniker. Lämpar sig för dem som behärskar klassiska stilens grunder samt för vana/erfarna skidåkare som vill utveckla sin skidteknik.
  • Fristil del 1 – grunderna och fristilens basteknik (växel 1 & 2). Lämpar sig för oerfarna fristilsskidåkare samt aktiva motionsskidåkare som vill utveckla sin skidteknik.
  • Fristil del 2 – ”Wassberg & Mogren” (växel 3 & 4) samt tillämpningar av alla fristilstekniker. Lämpar sig för dem som behärskar fristilens grunder samt för vana/erfarna skidåkare som vill utveckla sin skidteknik.

Kursavgiften faktureras efter kursen. Vänligen ange korrekta faktureringsuppgifter i samband med kursanmälan.

Kursdatum, orter och anmälning

Anmälan till teknikkurserna görs genom webbaserade Lyyti-anmälningsformulär. Genom att klicka på den kursort du är intresserad av – från listan nedan med orter och datum – kan du anmäla dig till det/de tillfällen du önskar delta i. Kursanmälan är bindande. Deadline för anmälan till teknikkurserna anges per kursort (kan ses från anmälningslänken). I regel bör anmälan göras senast en vecka före kursens angivna starttid.

Följande kursorter och datum har fastställts:

Håkansböle, Vanda – Ledare: Maria Sundman

Mån 31.1.2022 – Klassisk 1 & Fristil 1

Tors 3.2.2022 – Klassisk 2 & Fristil 2

Kokon (Aurorahallen), Borgå – Ledare: Jan Bremer

Ons 2.2.2022 – Klassisk 1 & Fristil 1

Tors 3.2.2022 – Klassisk 2 & Fristil 2

Västerby skidcentrum, Ekenäs – Ledare: Niklas Nyman

Tors 3.2.2022 – Klassisk 1 & Fristil 1

Tis 8.2.2022 – Klassisk 2 & Fristil 2

Söderkulla, Sibbo – Ledare: Jan Bremer

Ons 9.2.2022 – Klassisk 1 & Fristil 1

Tors 10.2.2022 – Klassisk 2 & Fristil 2

Svedängen, Helsingfors – Ledare: Maria Sundman

Lör 12.2.2022 – Klassisk 1 & Fristil 1

Lör 19.2.2022 – Klassisk 2 & Fristil 2

Larsmo idrottspark, Larsmo – Ledare: Andrea Julin

Mån 14.2.2.2022 – Klassisk 1 & Fristil 1

Tis 15.2.2022 – Klassisk 2 & Fristil 2

Vörå skidcentrum, Vörå – Ledare: Andrea Julin

Ons 16.2.2.2022 – Klassisk 1 & Fristil 1

Tors 17.2.2022 – Klassisk 2 & Fristil 2

Öjberget, Vasa – Ledare: Andrea Julin

Mån 21.2.2022 – Klassisk 1 & Fristil 1

Tis 22.2.2022 – Klassisk 2 & Fristil 2

Varberget, Närpes – Ledare: Andrea Julin

Ons 23.2.2.2022 – Klassisk 1 & Fristil 1

Tors 24.2.2022 – Klassisk 2 & Fristil 2

Nödvändig och rekommenderad utrustning

Kursdeltagare bör på kursen ha egen skidutrustning för skidstilen i fråga: skidor, stavar samt pjäxor och kläder lämpliga för motion utomhus enligt rådande väderförhållanden och -prognoser. För kurs i klassisk skidstil bör kursdeltagare se till att ha en skida som fäster väl (för rådande väderförhållanden vallad skida alternativt t.ex. skinskida, nanoskida). Därtill rekommenderas kursdeltagare att klä sig varmare än inför en vanlig skidtur, eftersom vi på kursen utför teknikövningar på öppet område och ställvis även står på plats. Speciell uppmärksamhet bör fästas på val av varma handskar, sockor och mössa. Deltagare rekommenderas att använda ansiktsmask vid samling inför kursen samt vid avslutning av kursen.

Specialarrangemang och hälsosäkerhetsbestämmelser till följd av Covid-19

Arrangören, Finlands Svenska Idrott r.f., följer lokala och nationella rekommendationer och anvisningar för förebyggande av Covid-19 virusets spridning. Den kursansvarige förbinder sig till att på varje ort och vid varje kurstillfälle tillämpa kursens funktioner enligt rådande regionala bestämmelser och rekommendationer.

Kursarrangören kan besluta att inhibera kursen om de nationella eller lokala Covid-19-begränsningarna skärps åt på ett sätt att kursverksamheten inte kan arrangeras. Beslut om inhibering kan vid behov fattas med kort varsel. 

Annullering av kursdeltagande

En anmäld kursdeltagare har rätt att annullera sitt kursdeltagande fram till en vecka före kursens angivna starttid. Annulleringen görs genom att ändra uppgifter om eget deltagande i anmälningssystemet (ändringsformuläret är tillgängligt i anmälningsbekräftelsen som anmälningssystemet skickat till den anmäldas epost automatiskt efter att kursanmälan bekräftats). Alternativt kan annulleringen meddelas åt den kursansvarige per e-post (josefin.sjolind-kohtamaki@idrott.fi), senast en vecka före kursens angivna starttid.

Om kursdeltagare annullerar sitt deltagande senare än en vecka före kursens angivna starttid eller om kursdeltagare blir borta från kursen utan att annullera anmälan, har arrangören rätt att fakturera den anmälda deltagaren på kursavgiften i sin helhet. 

Undantag relaterat till Covid-19 hälsosäkerhetsbestämmelser* Om en anmäld kursdeltagare insjuknar eller får minsta sjukdomssymptom inför kursen, alternativt närstående insjuknar eller får minsta sjukdomssymptom inför kursen, bör den anmälda kursdeltagaren i enlighet med kursens Covid-19 hälsosäkerhetsbestämmelser inte delta på kursen eller närvara vid kursplatsen. Detta gäller även om symptomen dykt upp närmare än 48 timmar före kurstidpunkten. En anmäld deltagare som på grund av sjukdom, närståendes sjukdom, sjukdomssymptom eller närståendes sjukdomssymptom, i enlighet med kursens Covid-19 hälsosäkerhetsbestämmelser, uteblir från kursen, faktureras inte på kursavgiften. Detta förutsätter att den anmälde kursdeltagaren, i enlighet med annullering av annan orsak, meddelar kursansvarige (josefin.sjolind-kohtamaki@idrott.fi) om annulleringen p.g.a. sjukdomssymptom. 

Arrangörens rätt att inhibera kursen

Utgångsläget är att kursen arrangeras oberoende av väderförhållanden. Vid hårdare köld än -15, hård storm, väderrelaterad force majeur-orsak (t.ex. väderförhållanden som förorsakar att skidspåren inte är i skidbart skick) eller insjuknande av kursinstruktör kan kursen avbokas på kursarrangörens initiativ med kort varsel. Kursarrangören har även rätt att inhibera kursen om de nationella eller lokala Covid-19-begräninsningarna skärps åt på ett sätt att kursverksamheten inte kan arrangeras. 

Finlands Svenska Idrott behåller även rätten att inhibera en kurs, som en vecka före kursens angivna starttid samlat färre än 5 anmälda kursdeltagare. Inhibering på grund av för få anmälda deltagare informeras i så fall respektive anmäld deltagare personligen en vecka före angiven kurstidpunkt. 

Vid eventuella ändringar eller inhibering informerar Finlands Svenska Idrott anmälda kursdeltagare personligen. Se därför till att ange korrekta kontaktuppgifter i samband med anmälan.

Försäkring

Kursdeltagare ansvarar för egen försäkring och rekommenderas att ha en försäkring i kraft under kurstillfället. Kursdeltagarna är inte försäkrade av kursarrangören (Finlands Svenska Idrott r.f.).

Skräddarsydda kurser för grupper eller föreningar

Grupper eller föreningar har även möjlighet att beställa skräddarsytt kursinnehåll i skidteknik. Kontakta i så fall kursansvarig (kontakuppgifter nedan).

För mera information
Josefin Sjölind-Kohtamäki

Motions- och evenamangsproducent

+35850 347 3315
josefin.sjolind-kohtamaki(a)idrott.fi

Kategorier:
Allmänt Skidåkning