Ny guide för föräldrar om stört ätbeteende och ätstörningar hos idrottare

Goda nyheter: Oman Elämänsä Urheilija/Sporta för livet-projektets guidesamling växer och blir mångsidigare! Nu kan vi erbjuda också en svenskspråkig föräldraguide om ätstörningar hos idrottare.

Alla guider är tillgängliga på Ätstörningscentrums hemsida. Vi hoppas att anhöriga och närstående till idrottare bekantar sig med guiderna. Man får gärna dela guiderna vidare till alla som kan ha nytta av innehållet.

Varför lönar det sig att bekanta sig med guiderna?

Ätstörningar är ett växande samhällsproblem. Samma trend råder tyvärr också i idrottsvärlden. Hos idrottare är stört ätbeteende vanligare än hos övrig befolkning. Långvariga störningar i ätandet kan leda till ätstörningar, som är allvarliga sjukdomar. Också lindrigare ätstörningssymtom kan försämra idrottarens hälsa, prestationer och utveckling märkbart.

Tränare, föräldrar och övriga närstående till idrottare har en betydelsefull roll i att förebygga och känna igen stört ätbeteende samt i att uppmuntra idrottare till att uppsöka vård vid behov. Angående allt detta hittar du tips och råd i följande guider:

– Guide för tränare 1: Bakgrundsinformation om stört ätbeteende hos idrottare: information om stört ätbeteende och beskrivning av varför det är viktigt att inom idrottsvärlden känna igen riskerna som ätstörningsbeteende medför.

– Guide för tränare 2: Tips och verktyg för identifiering av stört ätbeteende och hänvisning till vård: konkreta tips och verktyg till tränare gällande idrottarens kost och ätbeteende, och vad det lönar sig att uppmärksamma.

– Praktiska verktyg för tränare: Redskap och sammanfattande tips från tränarguiderna.

– Guide för föräldrar: Stört ätbeteende och ätstörningar hos idrottare

Guiden för föräldrar är översatt i samarbete med Finlands Svenska Idrott och vårt projekt Förebyggande av ätstörningar inom idrotten.

Mera information hittar du på hemsidan vår webbsida och Ätstörningscentrums webbsida.

Kategorier:
Allmänt