Webbinarium: 10 pelare för ett bättre bemötande

(alla suomeksi) (in English below)

Välkommen med på ett inspirerande och informativt webbinarium om bemötandets tio pelare inom idrotten. Under webbinariet får du tips på hur du kan utveckla dina färdigheter i bemötande som tränare, ledare och andra motsvarande roller inom idrotten. Webbinariet hålls på svenska, finska och engelska vid varsitt tillfälle.

Vad kan du förvänta dig:

🕑 Ett 45 minuter långt informationsrikt webbinarium.

✏️ Du får lära dig de grundläggande principerna för bemötande av mångfald.

🎓 Du får lära dig hur du kan skapa en stöttande och trygg miljö för alla deltagare.

🤝 Du får en förståelse för betydelsen av gemensam uppfostran och hur man arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat för barn och ungdomar.

✅ Du får en tillhörande checklista som du kan använda för att tillämpa de lärda principerna.

Webbinariet ordnas på svenska, finska och engelska enligt följande tider:

26.8.2024 kl.17.00-17.45 Svenska

26.8.2024 kl. 18.15-19.00 Finska 

27.8.2024 kl.17.00-17.45 Engelska

Webbinariet arrangeras av EU och UKM-finansierade WELLcome projektet. Läs mer om projektet här: https://idrott.fi/wellcome/ Som föreläsare fungerar WELLcome -projektets sakkunniga Janina Sjöstrand och Anna-Maija Riutta.

Kohtaamisen 10 pilaria -webinaari

Tervetuloa inspiroivaan ja informatiiviseen webinaariin, joka käsittelee kohtaamisen 10 pilaria urheilussa. Webinaarissa saat vinkkejä siitä, miten voit kehittää taitojasi kohtaamisessa valmentajana, johtajana ja muissa vastaavissa rooleissa urheilun parissa. Webinaari pidetään ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi eri ajankohtina.

Mitä voit odottaa:

🕑 45 minuutin webinaari.

✏️ Opit kohtaamisen monimuotoisuuden perusperiaatteet.

🎓 Opit, miten luoda turvallinen ympäristö kaikille osallistujille.

🤝 Ymmärrät yhteisen kasvatuksen merkityksen ja miten työskennellä yhdessä saavuttaaksesi parhaat mahdolliset tulokset lapsille ja nuorille.

✅ Tarkistuslista, jota voit käyttää opittujen periaatteiden soveltamiseen.

Webinaari järjestetään ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi seuraavina aikoina:

26.8 klo 17.00-17.45 ruotsiksi

26.8 klo 18.15-19.00 suomeksi

27.8 klo 17.00-17.45 englanniksi

Webinaarin järjestää EUn- ja OKM-rahoittama WELLcome-hanke. Lue lisää hankkeesta täältä: https://idrott.fi/wellcome/. Luennoitsijoina toimii WELLcome hankkeen asiantuntijat Janina Sjöstrand ja Anna-Maija Riutta.

Webinar: The 10 Pillars of Effective Interaction

Welcome to an inspiring and informative webinar about the 10 pillars of effective interaction in sports. During the webinar, you will get tips on how to develop your interaction skills as a coach, leader, and other similar roles in sports. The webinar will be held on three different occasions in Swedish, Finnish and English.

Here’s what you can expect:

🕑 45-minute webinar.

✏️ Learn the basic principles of interacting with diversity.

🎓 Learn how to create a supportive and safe environment for all participants.

🤝 Understand the importance of collaborative education and how to work together to achieve the best possible results for children and youth.

✅ An accompanying checklist that you can use to apply the learned principles.

The webinar will be held in Swedish, Finnish, and English at the following times:

August 26th at 5:00-5:45 EEST PM  in Swedish

August 26th at 6:15-7:00 EEST PM in Finnish

August 27th at 5:00-5:45 EEST PM in English

The webinar lecturers are experts Janina Sjöstrand and Anna-Maija Riutta from the WELLcome project, which is funded by the EU and the Ministry of Education and Culture. Read more about the project here: https://idrott.fi/wellcome/

Kategorier:
Allmänt WELLcome WELLcome ENG WELLcome FIN