Den svenskspråkiga anpassade motionen är hotad

Tre paraidrottare står färdiga vid mållinjen.

Före år 2021 tog inget idrottsförbund ansvar över att utbilda föreningar inom anpassad motion på det svenskspråkiga idrottsfältet. Anpassad motion berör ca 15% av befolkningen som  har en funktionsnedsättning eller en sjukdom och som behöver anpassningar för att kunna delta i idrotts- och motionsverksamhet.  Finskspråkiga föreningar har fått stöd i utvecklingsarbetet för det här redan i över 30 år. På 90-talet hade CIF (f.d. Finlands Svenska Idrott) ambitioner att börja utveckla anpassad motion på svenska men pga. lågkonjunkturen beviljades CIF ingen statlig finansiering för ändamålet. Ca. 30 år senare beviljades Finlands Svenska Idrott stöd för att koordinera och utveckla den anpassade motionen på svenska, ett projekt vi kallade Vi också.

Projektet fick arbeta hårt för att hinna ikapp de finskspråkiga föreningarna med svenskspråkig anpassad motion och paraidrottsverksamhet. Vi har utbildat på plats, givit ut den första finlandssvenska podcasten om anpassad motion och paraidrott och tagit fram flera handböcker och videomaterial som stödmaterial för föreningar och aktörer på idrottsfältet för att kunna inkludera personer med funktionsnedsättningar i verksamheten. Samarbetet med förbund och organisationer över språkgränserna har varit viktigt för att öka målgruppens synlighet och därmed motionsmöjligheter. 

Finlands Svenska Idrott ansökte om ett års fortsättning av Undervisnings- och kulturministeriet för att kunna fortsätta att koordinera den anpassade motionsverksamheten med målsättning att år 2025 kunna ha anpassad motion som en del av Finlands Svenska Idrotts ordinarie verksamhet. Tyvärr blev projektet en del av regeringens besparingsåtgärder.

Nu känner vi en stor oro över vem som skall ta ansvar över att koordinera och utveckla den svenskspråkiga anpassade motionen i framtiden. Hittills har ingen annan tagit initiativet. 

Lotta Nylund, Vi också projektledare 

Henrika Backlund, generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott

Thomas Blomqvist, ordförande för Finlands Svenska Idrott

Kategorier:
Allmänt