Volleyboll i Österbotten

Vi spelar skolornas Volleyboll i Österbotten. Välkommen med! Beroende på antal lag och klasser spelar vi sen endags-turneringar senast i april.

Anmäl till följande klasser:

Flickor åk 7-9: https://www.lyyti.fi/reg/SFSIM_i_Volleyboll_2020

Pojkar åk 7-9: https://www.lyyti.fi/reg/SFSIM_Volleyboll_Ak7-9_po_2020

Flickor andra stadiet: https://www.lyyti.fi/reg/SFSIM_i_Volleyboll_2stad_fl_2020

Pojkarandra stadiet:https://www.lyyti.fi/reg/SFSIM_i_Volleyboll_2stad_po_2020

Christel Lundström

Ombudsman

christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 578 0560

Kategorier:
Skolidrott