Vi också-projektet ökar möjligheten till motion/idrott på svenska oberoende funktionsförmåga

Anpassad motion är till en del bortglömd i den finska idrottskulturen och situationen är ännu sämre då de kommer till svenskspråkig anpassad motion. Med anpassad motion avses motion för personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning/-variation eller sociala omständigheter har svårt att delta i allmänna motionstjänster. I sådana fall kräver motionen anpassning och specialkompetens. 

För att öka möjligheten till mera jämlika motionsmöjligheter har Finlands Svenska Idrott påbörjat samarbetsprojektet “Vi också”, tillsammans med Finlands Paralympiska kommitté och Liikuntatieteellinen Seura (LTS). Syftet med projektet är att utveckla tillgängligheten till motion och idrott på svenskt håll. Planen är att öka kunskapen om anpassad motion och paraidrott och därmed öppna dörrar till föreningsverksamhet och stödja kommunernas och föreningars samarbete. 

Det här är ett led i att göra vår verksamhet mera ansvarsfull och inkluderande.

Henrika Backlund

Som projektledare för Vi också -projektet har anställts Lotta Nylund. Lotta har tidigare erfarenhet av projektledarskap och känner till läget med den svenskspråkiga anpassade motionen. Hon har bl.a. fungerat som projektkoordinator för projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner (2018-2021) som var ett samarbetsprojekt mellan SoveLis och Folkhälsan. Lotta har även tidigare samarbetat med Finlands Svenska Idrott då hon och Finlands Paralympiska kommitté planerade Tillsammans-stafetten som ordnades för första gången år 2019 på Stafettkarnevalen. 

Jag är otroligt glad och motiverad att få fortsätta utveckla på den anpassade motionens/paraidrottens läge på svenskt håll. Jag är tacksam för att jag får klä mig i Finlands Svenska Idrotts skjorta och vara en del av teamet som arbetar för att förbättra de svenskspråkigas ställning i vårt land. Jag vet att med ett fantastiskt samarbete med både experter och föreningsaktiva kan vi tillsammans nå ett mer jämlikt motionsfält.

Lotta Nylund, projektledare

Idrottsvetenskapsexperten Vilja Sipilä från LTS kommenterar samarbetsprojektet såhär Vi upplever att det är viktigt att personer som tillhör en språkminoritet skulle ha bättre och mångsidigare förutsättningar i att delta i anpassad motionsverksamhet. Samarbetsprojektet är även en fin möjlighet att göra närmare samarbete med Finlands Svenska Idrott.”

Finlands Paralympiska kommitténs generalsekreterare Riikka Juntunen menar att den anpassade motionen gått igenom stora förändringar under de senaste 20 åren: “Inklusion har blivit verklighet då personer med funktionsnedsättning har fått möjligheten att delta i föreningsverksamhet men tyvärr har inte den språkliga jämlikheten utvecklats i samma takt. Det är otroligt viktigt att få service på sitt eget modersmål och därför är det fantastiskt att Finlands Svenska Idrott deltar ivrigt i utvecklingen och utan fördomar. Det här för den finländska idrottskulturen i rätt riktning”. 

Projektet “Vi också” finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och pågår under tiden 2021-2024. 

För mera information

Lotta Nylund, projektledare
Finlands Svenska Idrott 

+358406606847
lotta.nylund@idrott.fi

Kategorier:
Allmänt