Vi anställer en ny generalsekreterare

Finlands Svenska Idrott är en idrotts- och motionsfrämjande organisation som fungerar som centralorganisation för 10 medlemsförbund, 260 medlemsföreningar, 280 medlemsskolor och över 95 000 medlemmar. Vi har 17 anställda och betalar timarvoden till ca 100 personer per år. Totalt deltar närmare 150 000 personer i våra verksamheter per år. Nu söker vi en ny

GENERALSEKRETERARE

för att leda och utveckla vår verksamhet att främja idrott och motion på svenska i Finland. Vi förväntar oss att du

  • har ledaregenskaper och en god förhandlingsförmåga
  • känner till och har erfarenhet av olika finansieringskällor
  • har en stark förändringsvilja och -förmåga
  • har ett gott nätverk och vana av lobbying
  • har högskoleutbildning och/eller en för uppgiften annan utbildning

Stationeringsorten är Helsingfors.

Blev du intresserad? Sänd in din ansökan senast 7 januari 2020 med CV och löneanspråk till rekrytering@idrott.fi. På frågor svarar förbundsordförande Håkan Nystrand, 0407615176.

Kategorier:
Allmänt