Vastuullisen urheiluseura-verkoston ensimmäinen toimintavuosi on takana, mitä vuosi 2024 tuo tullessaan?

Alusta asti tavoitteena oli levittää vastuullisuussuunnitelmaa urheiluyhteisön juuritasolle. Tästä syntyi ajatus verkostosta, joka ensisijaisesti kohdistuisi urheiluseuroihin, tarjoten osallistujille inspiraatiota ja ideoita muiden seurojen ja asiantuntijoiden toiminnasta. Tiedämme, että vastuullisuusteemojen käsittely ei aina ole helppoa, ja vastoinkäymisiä voi ilmetä. Siksi verkoston tavoitteena on tarjota vertaistukea ja voimaa jäsenilleen.

Ruotsinkielisenä liittona tiedämme myös, että tietoa ei aina ole saatavilla suomeksi, kun sitä tarvittaisiin ruotsinkielisten keskuudessa. Verkoston avulla voimme hyödyntää tietoa, taitoa ja osaamista Suomesta, pitäen tapaamiset kaksikielisinä mahdollistaen jokaiselle oman äidinkielensä käytön.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen turvin käynnistettiin verkostohanke yhdessä Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) kanssa vuonna 2023. Verkoston tavoitteena on tarjota vertaistukea ja voimaa urheiluseurojen vastuullisuustyölle. Teemoina olivat Olympiakomitean vastuullisuusohjelman mukaisia, jolla haluttiin edistää antidopingvapaata, hyvää hallintoa sekä tasa-arvoista, turvallista ja ympäristöystävällistä urheilua.

Vuonna 2023 verkostossa järjestettiin viisi verkostotapaamista, jotka perustuivat jäsenten toiveisiin. Aiheina olivat muun muassa uuden seksuaalirikoslain vaikutus urheiluun, translaki ja urheilu, valmennus ja tasa-arvo, urheilun kurinpito sekä ympäristöystävällisempi liikunta- ja urheilutapahtuma. Lisäksi järjestettiin kuusi etäluentoa vastuullisuusteemoista. Yhteensä verkoston toimintaan osallistui 128 henkilöä. Toiminta sai seuraavaa palautetta:

Positiiviset palautteet

 • Kaksikielisyyttä on pidetty myönteisenä.
 • Jotkin teemat, kuten Alex Oksasen kokemukset transhenkilönä urheilussa ja Pia Ekin asiantuntemus johtamisessa, ovat saaneet paljon positiivista palautetta

Kehittämisideat ja toiveet:

 • Kaksikielisyys on toiminut hyvin, mutta on ollut hieman toistavaa heille, jotka ymmärtävät sekä suomea että ruotsia.
 • Toive saada lisätietoa sääntöjen päivittämisestä.
 • Vaikeuksia on ilmennyt hyvien käytäntöjen ottamisessa käyttöön muista yhdistyksistä.
 • Toiveita sisällöstä ovat olleet tapahtumaperinnön käsittely, vapaaehtoisten hyvinvointi, uusien toimihenkilöiden rekrytointiin liittyvät hyvät käytännöt, osallistavan ja positiivisen yhdistystoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen, ideat ja menetelmät varojen keräämiseen, valitusten käsittely seurassa, urheilijoiden vakuutusturva, urheiluun liittyvät häirintäasiat sekä yhdistykseen liittyvät kirjanpito velvoitteet.

Palaute luennoista:

 • Keskimäärin 80 % osallistujista oli tyytyväisiä luentoihin ja piti niitä hyödyllisinä.
 • Osallistujat antoivat varsinkin positiivista palautetta siitä että saivat lisää tietoa hyvästä johtajuudesta sekä tietoisuutta siitä että kun puhutaan doping vapaasta urheilusta, tulee olla varovainen lääkkeiden ja ravintolisien käytössä.

Osallistujien vastaus siihen, mitä he vievät mukanaan luennoilta:

 • Monet saivat oivalluksia työnantajan vastuusta, hallituksen vastuusta, työoloista ja Ilmo-palvelun.
 • Toiset saivat tietoa eri liitoilta ja uuden yhteyden antidopingkysymyksissä.

Muuta palautetta:

 • Positiivista palautetta annettiin varsinkin luennoitsijoista ja esityksen rakenteesta.
 • Tekniset haasteet vaikuttivat joidenkin osallistujien luentokokemukseen.

Olemme kiitollisia tästä arvokkaasta palautteesta, ja sen avulla kehitämme verkoston toimintaa. Tulemme muun muassa tarjoamaan luentoja sekä suomeksi että ruotsiksi ja ottamaan mukaan teemoja, jotka liittyvät vapaaehtoisten ja työntekijöiden hyvinvointiin urheiluseuroissa.

Kiitämme kaikkia, jotka olivat mukana verkoston ensimmäisen toimintavuoden aikana! Ilolla kerromme, että jatkamme verkostotoimintaa vuonna 2024 laajemmalla yhteistyöllä. Vuonna 2024 yhteistyökumppaniksi liittyy myös Työväenurheiluliitto (TUL), joka tuo vahvaa osaamista vastuullisuusaiheisiin. Lisätietoja tulevista ajankohdista ja teemoista löytyy verkoston verkkosivuilta.

Ilmoittautuminen mukaan vastuullinen urheiluseura-verkostoon

Ilmoittaudu mukaan tästä

Kategorier:
Hållbar idrottsförening blogi FIN