Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Winning junior soccer team portrait

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att öka barns och ungas idrottshobbyer och för att utveckla en mångsidig organiserad motion och idrott. Understöd kan sökas av lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott. Understödet beviljas mottagaren i form av ett specialunderstöd efter prövning.

Ansökningstiden pågår 1 – 30.11.2021 kl. 16.15.

En förutsättning för beviljande av understöd är att riksdagen när den godkänner budgeten för 2021 anvisar anslag för ändamålet i fråga

Avsikten är att besluten om understöden fattas i april 2022. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Ytterligare information

Sari Virta, överinspektör
tfn. 0295 330 377
sari.virta@gov.fi

Arto Sirviö, idrottschef
Finlands Svenska idrott

+358400595432
arto.sirivo@idrott.fi

Kategorier:
Allmänt