Vi erbjuder utbildningar och workshops i teman som berör jämställdhet och likabehandling

Det nuvarande regeringsprogrammet som antogs i juni 2019 innehåller många goda målsättningar om idrott och motion. ”Finland rör på sig” är ett program med målet om att alla samhällsgrupper får en ökad aktiv livsstil som håller livet ut. Regeringsprogrammet håller även stark betoning på jämställdhet och likabehandling och i synnerhet på idrottsfältet måste insatser göras.

Finlands Svenska Idrott förverkligar målsättningarna genom att erbjuda föreningarna utbildningar och stöd. En allmän rekommendation till alla föreningar är att ha en utarbetad jämställdhets- och likabehandlingsplan, som kontinuerligt följs upp och uppdateras. Vi kan hjälpa till med att utforma denna plan, genom att sätta upp målsättningar och ge förslag på konkreta åtgärder. Vi hjälper även till med att kartlägga behovet inom verksamheten för att kunna erbjuda just det som er förening behöver. Föreläsningarna är kostnadsfria. 

Utbildning inom följande teman erbjuds:

1. Normmedveten idrott – Synliggör hinder och möjligheter för deltagande i er förening

 • Normer som begrepp
 • Normer inom idrottsrörelsen och vilka fenomen de bidrar till
 • Målsättningen är att deltagarna blir medvetna om hur de arbetar på ett normmedvetet och inkluderande sätt.

2. Gör jämställdhet och likabehandling till en del av er verksamhet

 • Föreningens arbete för att göra verksamheten mera jämställd
 • Utgångspunkten är att ta i beaktande alla delar och nivåer av verksamheten
 • Målsättningen är att utarbeta en jämställdhetsplan som föreningen tar i användning
 • Inför denna workshop rekommenderas att föreningen fyller i en nulägesanalys på förhand.

3. Öka mångfalden och inkludera personer med migrationserfarenhet 

 • Inkludering och integration som begrepp
 • Rekrytering av nya medlemmar
 • Tematisk föreläsning om verksamhetskultur, motstånd och praktiska detaljfrågor
 • Arbete utgående från På samma linjes material kring inkluderande idrott

4. Respekt inom idrott

 • Syftet är att öka respekten inom idrottsvärlden
 • Öppnar upp för kritiskt tänkande kring strukturer och normer
 • Under denna interaktiva föreläsning tittar vi på korta videor och gör övningar
 • Föreläsningen passar för både ungdomar och äldre

5. Trakasserifri idrott

 • Syftet är att öka kunskapen om vad trakasserier är
 • Föreningens förebyggande arbete och skapande av en trygg idrottmiljö
 • Handlingssätt vid sexuella trakasserier
 • Utbildningen baserar sig på Befolkningsförbundets och Finlands Centrum för Etik i Idrotts utbildning “Häirintävapaa urheilu”

Alla föreläsningar skräddarsys så att de passar deltagarnas behov och verksamhetsmiljö på bästa sätt. Vi använder oss även av olika individuella-, par-, eller grupparbeten för att ge deltagarna verktyg att själva arbeta med ovanstående frågor. 

För mera information
Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi

Kategorier:
Allmänt