Trygg idrott för alla –
seminarium 18.11.2023

Lisätietoa seminaarista suomeksi

Välkommen med på Trygg idrott för alla – seminariet den 18.11.2023 kl. 11:30-16:00, där vi behandlar hur den psykiska och sociala tryggheten i idrottsföreningen kan förstärkas och främjas. På seminariet deltar du i praktiska workshopar, där du får redskap som du kan använda dig av i din egen förening. Seminariet inleds av paraidrottaren Amanda Kotaja och sportjournalisten Kaj Kunnas inspirationstal.

Amanda Kotaja ler framför en byggnad.

Paraidrottaren Amanda Kotaja

Världsmestaren i rullsstolssprint kommer att berätta om vad får henne att känna sig trygg inom idrotten.

Kaj Kunnas sitter på en solig terass och visar tummen upp.

Sportjournalisten Kaj Kunnas

Jämlik idrott – det finaste som finns. Med ett trettioårigt yrkesperspektiv som hållhake. Kaj Kunnas tankar om detta viktiga, mänskliga tema.

Målgrupp:

Aktiva inom idrottsföreningar, bl.a. tränare, ledare, funktionärer, anställda och styrelsemedlemmar.

Plats:  

Befolkningsförbundets kontor, Kalevagatan 16 A 5.våning, Helsingfors.

Tillfället ordnas endast på plats. 

Tillgänglighetsinformation:

Till 5. våningens utrymmen kommer man med hiss. Utrymmen har trösklar. Utrymmen har inte hörselslinga. Alla toaletter är könsneutrala. I 5. våningen finns också en tillgänglig toalett.

Noggrannare tillgänglighetsbeskrivning och bilder av utrymmen fås på addressen sanni.laurila@vaestoliitto.fi.

Seminariets tidtabell:

11.30 Kaffeservering och anmälning

12–13 Seminariet inleds

13–13.20 Paus och förflyttning till workshoparna 

13.20–14.15 Deltagande i workshops

14.15 Paus och kaffe

14.45–15.40 Deltagande i workshops

15.40–16 Gemensam avslutning

Anmälan

60 deltagare ryms med på seminariet. Bindande anmälan görs senast 12.11. Ifall du får förhinder, meddela snarast möjligen per e-post till sanni.laurila@vaestoliitto.fi

Anmäl dig med här

Workshoparna:

Seminariet består av interaktiva workshopar. Under seminariet har alla möjlighet att delta i två workshopar.

Ifall flera personer från er förening deltar i seminariet, rekommenderar vi att ni deltar i olika workshopar, så att ni får så breda synvinklar som möjligt att överföra till er förening.

WORKSHOP 1: Jämställdhet och likabehandling i praktiken

Har er förening en önskan om att göra en jämställdhets- och likabehandlingsplan men det är ont om tid  och ni känner att ni inte vet var ni ska börja?

I så fall är denna workshop perfekt för er! I denna workshop bekantar vi oss med ett praktiskt modellbotten, som underlättar jämställdhets- och likabehandlingsarbetets  förverkligande i verksamheten. 

I workshopen ingår

 • Sparring, exempel och lärdomar av andra föreningars planer
 • Ett tydligt och enkelt modellbotten som vi bekantar oss med och testar på

Efter deltagandet får alla med sig ett praktiskt modellbotten samt tips, som man kan använda sig av och anpassa också i fortsättningen.

Språk

Svenska kl. 13:20-14:15

Finska kl. 14:45-15:40

För vem?

Idrottsföreningens funktionärer, anställda, tränare och andra som är intresserade av att utforma  en jämställdhets- och likabehandlingsplan och är överhuvudtaget intresserade av ämnet. 

Också flera personer från samma förening kan delta, så att ni tillsammans kan fundera över hurdan plan just er förening behöver.

Utbildare

En porträttbild på Tarja Krum

Tarja Krum

Hållbarhetschef, Finlands Svenska Idrott och WELLcome – projektet

WORKSHOP 2: Socialt hållbar idrott

Behöver du nya idéer och perspektiv för att stärka den sociala tillgängligheten i din egen idrottsorganisation? I workshopen diskuterar vi integrationsfrämjande arbete inom idrott och du får konkreta tips för att på olika sätt främja social hållbarhet.

Workshopen tar upp följande ämnen:

 • Hur man får med och inkluderar nya medlemmar i idrottsverksamheten,
 • Hur man kan öka tillgängligheten,
 • Hur man skapar ett tryggt utrymme

Workshopen är en del av WELLcome-projektet, vars mål är att främja mångfald i barn och ungas hobbyverksamhet.

Språk

Svenska kl. 13:20-14:15

Finska kl. 14:45-15:40

Utbildare

Anna-Maija Riutta

Humanistiska Yrkeshögskolan, Lektor, och Wellcome – projektet

Janina Sjöstrand

Humanistiska Yrkeshögskolan, Lektor, och Wellcome -projektet

WORKSHOP 3: Människoorienterad och utvecklande träning i föreningen

Hur kan vi skapa utvecklande träning i vår människoorienterade förening? I workshopen får du veta vad människoorienterad träning är och hur vi kan med hjälp av det skapa en tränarskapskultur som främjar utveckling. I workshopen får du konkreta verktyg och idéer som stöd för utvecklingen av tränarskapet i er egen förening.

I workshopen behandlas följande ämnen: 

 • Människoorienterad träningskultur
 • En miljö som främjar utveckling

Workshopen är en del av Meidän urheilu- utvecklingsprocess, vars målsättning är att få fart på utvecklingen av den finländska tränarskapskultur till en mer människoorienterad kultur. Mer info om utvecklingsprocessen kan läsas på finska på hemsidan meidanurheilu.fi.

Språk

Svenska kl. 14:45-15:40

Finska kl. 13:20-14:15

Utbildare

Henna Tanhuanpää

Meidän urheilu – projekt, Projektledare, och Suomen Valmentajat

Toni Kallio

Suomen Valmentajat, Ordförande

WORKSHOP 4: Pienten lasten häirinnän pisarat ja niihin rakentava puuttuminen

Tränare och funktionärer kan igenkänna hurdana trakasserier det förekommer bland barn eller från vuxna till barn. 

Via pisarapuuttuminen kan vi lära oss att ingripa ja förebygga trakasserier som framkommer i grupp. 

De som deltar i workshopen för en guide över hur man kan stödja små barns kroppssjälvkänsla och förebygga trakasserier inom idrottshobbyn. 

Språk

Endast på finska kl. 13:20-14:15 och 14:45-15:40

För vem?

Aktiva inom idrottsföreningen, arbetar, tränare och andra som är med i hobbyverksamhet för små barn.

Utbildare

Henriikka Kangaskoski

Kehotunnekasvatuksen asiantuntija, Väestöliitto

WORKSHOP 5: Från aktivt lyssnande till förebyggande av våld – ABC till att ingripa i trakasserier

Vi har alla ett ansvar i att ingripa i trakasserier – men hur gör man det?! 

I denna workshop funderar vi över hurdan kommunikationsförmåga krävs för att ingripa i trakasserier och hurdana faktorer kan göra det svårare i praktiken. 

De som deltar får med sig konkreta, interaktiva knep, som de kan ingripa med i sådana trakasserisituationer i vardagen, där det inte är frågan om allvarligt våld eller brott. 

Workshopen består av:

 • Öva på aktivt lyssnande 
 • Känna igen olika former av trakasserier 
 • Betrakta hinder för att ingripa 
 • Samlande av konkreta verktyg för att ingripa i trakasserisituationer 

Språk

Endast på finska kl. 13:20-14:14 och 14:45-15:40

För vem? 

Alla som är aktiva i idrottsföreningen. 

Utbildare 

Laura Keskinen och Sanni Laurila

Du är inte ensam – tjänsten, experter, och Befolkningsförbundet

organisatörer

Mer info och kontaktuppgifter

Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi