TILLSAMMANS FÖR EN TRYGG IDROTT

Finlands Svenska Idrott arrangerar i samarbete med Befolkningsförbundets samtalstjänst ”Du är inte ensam” en utbildning i förebyggande av trakasserier och mobbning samt lösande av konfliktsituationer. Utbildningshelheten är riktad till föreningar, för både de föreningar som arbetat en längre tid kring temat sam de föreningar som är nya i temat. 

Som utbildare fungerar Nea Bäck, expert på Befolkningsförbundets samtalstjänst ”Du är inte ensam”. Nea Bäck har magisterexamen inom utvecklingspsykologi och gedigen erfarenhet i att bemöta och stödja unga inom barnskyddet.

Utbildningarna är öppna för alla intresserade och kostnadsfria. Du kan välja att delta i båda utbildningarna eller endast i en del. En Zoom länk skickas till anmälda deltagare senast under utbildningsdagen.

Utbildningsserien består av två distansutbildningar:

Förebyggande av trakasserier och mobbning samt ingripande vid osakligt beteende

Onsdag den 14.8.2024 kl. 17:30–19:00

Under utbildningen granskas vad osakligt beteende innebär. Vilken lagstiftning och forskning finns det inom ämnet? Hur kan man förebygga mobbning, trakasserier och våld inom idrottsverksamhet? Hur kan man ingripa i dessa situationer? Utbildningen erbjuder grundläggande information och konkreta verktyg för att hantera och behandla situationer inom idrottsverksamheten. Alla inom idrottssektorn är välkomna att delta i utbildningen.

Att fungera som trakasseriombud inom idrottsföreningen

Onsdag den 28.8.2024 kl. 17:30–19:00

Utbildningen är avsedd för personer som redan har grundläggande kunskaper om osakligt beteende, trakasserier, mobbning och våld, och som fungerar eller som kommer att fungera som trakasseriombud inom idrottsföreningen. Utbildningen ger information om hantering av trakasserifall. Under utbildningen diskuteras även var man kan få stöd i utförande av uppdraget.

ANmäl DIG SENAST DAGEN FÖRe utbildningen

Anmäl dig här

För mer information

Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi

Kategorier:
Allmänt Hållbar idrottsförening