Teknikkurser i skidåkning under vintern 2021

Teknikkurser i skidåkning under vintern 2021

Det nya året hämtade med sig köldgrader och rikligt med nysnö. Efter en snöfattig vinter 2019/20 har vi återigen möjligheten att njuta av skidåkning på snörika skidspår i Svenskfinland. 

Finlands Svenska Idrott (FSI) arrangerar under vintern teknikkurser i längdåkning för vuxna. Kurserna är uppbyggda på mångsidiga teknikövningar samt tekniktillämpningar i olika terränger. Genom att delta på teknikkurs i skidåkning har du möjlighet att utveckla flytet, balansen, rytmen, farten och fröjden i din skidteknik. Samtidigt lär du dig nyttiga teknikövningar samt får personlig feedback på din teknik av vår skidåkningsexpert.  

Kurser erbjuds på båda skidstilarna, klassisk stil och fristil. En detaljerad kurstidtabell med orter och datum finns nedan. Finlands Svenska Idrott tar emot anmälningar till respektive kurstillfälle redan nu – anmäl dig i god tid för att säkerställa att du ryms med på kursen. Du får givetvis också tipsa bekanta om kurserna. Välkommen på teknikkurs!

Kursbricka och kurspris

Följande olika teknikkurser (80 min per kurs) erbjuds. Pris för deltagande på en kurs: 25 €/ person. Pris för deltagande på två kurser: 45 €/ person:

  • Klassisk stil del 1- grunderna i klassisk skidåkning och diagonalen. (Lämpar sig för nybörjare men även för aktiva motionsskidare som vill utveckla sin skidteknik.)
  • Klassisk stil del 2 – parstakning och parstakning med spark samt tillämpningar av alla klassiska tekniker. (Lämpar sig för dem som behärskar klassiska stilens grunder samt för vana/erfarna skidåkare som vill utveckla sin skidteknik.)
  • Fristil del 1 – grunderna och fristilens basteknik (växel 1 & 2). (Lämpar sig för oerfarna fristilsskidare samt aktiva motionsskidare som vill utveckla sin skidteknik.)
  • Fristil del 2 – ”Wassberg & Mogren” (växel 3 & 4) samt tillämpningar av alla fristilstekniker. (Lämpar sig för dem som behärskar fristilens grunder samt för vana/erfarna skidåkare som vill utveckla sin skidteknik.)

Följande webbföreläsning (60min) kommer att erbjudas åt alla kursdeltagare (deltagande gratis):

  • Skidåkarens utrustning, vallatips för motionsskidaren samt Q&A.

Kursavgiften faktureras efter kursen. Vänligen ange korrekta faktureringsuppgifter i samband med kursanmälan.

Kursdatum, orter och anmälning

Anmälning till teknikkurserna görs genom webbaserade Lyyti-anmälningsformulär. Anmäl dig till den eller de kurser du önskar delta i via anmälningslänkarna nedan. Kursanmälan är bindande. Notera, att det maximala antalet deltagare för respektive kurs från och med 22.2.2021 är 5 personer (platserna fylls i anmälningsordning). (Deadline för kursanmälan är kl 23.59 kvällen före kursen i fråga.)

Uppd. 19.3: Totalt 52 öppna skidteknikkurses arrangerades under vintern 2020-2021. Tack till alla kursdeltagare – se till att njuta av vintern och skidspåren så länge snön och spåren håller. FSI siktar på nya skidteknikkurser igen följande vinter, 2021-2022!

Webbföreläsningar

Skidåkarens utrustning, vallatips samt Q&A för motionsskidaren.

  • Ons 3.3 18.00 – 19.00: Webbföreläsningslänk.

Nödvändig och rekommenderad utrustning

Kursdeltagare bör på kursen ha egen skidutrustning för skidstilen i fråga: skidor, stavar samt pjäxor och kläder lämpliga för motion utomhus enligt rådande väderförhållanden och -prognoser. För kurs i klassisk skidstil bör kursdeltagare se till att ha en skida som fäster väl (för rådande väderförhållanden vallad skida alternativt t.ex. skinskida, nanoskida). Därtill rekommenderas kursdeltagare att klä sig varmare än inför en vanlig skidtur, eftersom vi på kursen utför teknikövningar på öppet område och ställvis även står på plats. Speciell uppmärksamhet bör fästas på val av varma handskar, sockor och mössa. Deltagare rekommenderas att använda ansiktsmask vid samling inför kursen samt vid avslutning av kursen.

Specialarrangemang och hälsosäkerhetsbestämmelser till följd av Covid-19

Arrangören, Finlands Svenska Idrott r.f., följer lokala och nationella rekommendationer och anvisningar för förebyggande av Covid-19 virusets spridning. Kursansvarige förbinder sig till att på varje ort och vid varje kurstillfälle tillämpa kursens funktioner enligt rådande regionala bestämmelser och rekommendationer. Respektive anmäld deltagare är skyldig att bekanta sig med innehållet samt följa dessa gemensamma direktiv (klicka på länken för att öppna dokumentet).

Kursarrangören kan besluta att inhibera kursen om de nationella eller lokala Covid-19-begränsningarna skärps åt på ett sätt att kursverksamheten inte kan arrangeras. Beslut om inhibering kan vid behov fattas på kort varsel. 

Deltagares villkor för avbokande av kursdeltagande

Anmäld kursdeltagare har rätt att annullera sitt kursdeltagande fram tills 48 timmar före kursens angivna starttid. Annulleringen görs genom att ändra uppgifter om eget deltagande i anmälningssystemet (ändringsformuläret är tillgängligt i anmälningsbekräftelsen som anmälningssystemet skickat till den anmäldas epost automatiskt efter att kursanmälan bekräftats). Alternativt kan annulleringen meddelas åt kursansvarige per epost (wilhelm.stenbacka@idrott.fi), senast 48h före kursens angivna starttid. Om deltagare anmäler sig till kursen mindre än 48 timmar före kursens angivna starttid, kan kursdeltagandet inte avbokas. 

Om kursdeltagare avbokar sitt kursdeltagande inom 48 timmar före kursens angivna starttid eller om kursdeltagare blir borta från kursen utan att avboka kursanmälan, har arrangören rätt att fakturera den anmälda deltagaren på kursavgiften i sin helhet. 

Undantag relaterat till Covid-19 hälsosäkerhetsbestämmelser* Om anmäld kursdeltagare insjuknar eller får minsta sjukdomssymptom inför kursen, alternativt närstående insjuknar eller får minsta sjukdomssymptom inför kursen, bör den anmälda kursdeltagaren i enlighet med kursens Covid-19 hälsosäkerhetsbestämmelser inte delta på kursen eller närvara vid kursplatsen. Detta gäller även om symptomen dykt upp närmare än 48 timmar före kurstidpunkten. Anmäld kursdeltagare som på grund av sjukdom, närståendes sjukdom, sjukdomssymptom eller närståendes sjukdomssymptom, i enlighet med kursens Covid-19 hälsosäkerhetsbestämmelser, uteblir från kursen, faktureras inte på kursavgiften. Detta förutsätter att anmäld kursdeltagare, i enlighet med avbokning av annan orsak, meddelar kursansvarige (wilhelm.stenbacka@idrott.fi) om avbokande av kursdeltagande p.g.a. sjukdomssymptom. 

Arrangörens rätt att inhibera kursen

Utgångsläget är att kursen arrangeras oberoende av väderförhållanden. Vid hårdare köld än -15, hård storm, väderrelaterad force majeur-orsak (t.ex. väderförhållanden som förorsakar att skidspåren inte är i skidbart skick) eller insjuknande av kursinstruktör kan kursen avbokas på kursarrangörens initiativ på kort varsel. Kursarrangören har även rätt att inhibera kursen om de nationella eller lokala Covid-19-begräninsningarna skärps åt på ett sätt att kursverksamheten inte kan arrangeras. 

Finlands Svenska Idrott behåller även rätten att inhibera kurs, som 48 timmar före kurstidpunkt samlat 3 eller färre än 3 anmälda kursdeltagare. Inhibering på grund av för få anmälda deltagare informeras i så fall respektive anmäld deltagare personligen senast 24 timmar före angiven kurstidpunkt. 

Vid eventuella ändringar eller inhibering informerar Finlands Svenska Idrott anmälda kursdeltagare personligen. Se därför till att ange korrekta kontaktuppgifter i samband med anmälan.

Försäkring

Kursdeltagare är inte försäkrade av kursarrangören (Finlands Svenska Idrott r.f.). Kursdeltagare ansvarar för egen försäkring och rekommenderas att ha en i kraft varande försäkring under kurstillfället. 

Skräddarsydda kurser för grupper eller föreningar

Grupper eller föreningar har även möjlighet att beställa skräddarsytt kursinnehåll i skidteknik. Kontakta i så fall kursansvarig (kontakuppgifter nedan).

För mera information
Eva-Lotta Backman

Ansvarig för barn- och ungdomsverksamhet

+358 50 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi

Kategorier:
Allmänt Skidåkning