Tarja Krum har blivit vald till medlem i jämställdhetskommittén för den europeiska idrottsorganisationen ENGSO

Medlemmarna i ENGSOs jämställdhetskommitté som är uppradade på bild.
Tarja Krum, hållbarhetschef på Finlands Svenska Idrott står i den bakre raden näst längst till vänster.

Finlands Svenska Idrott har fått internationellt erkännande för sitt jämställdhetsarbete då hållbarhetschef Tarja Krum har blivit invald till den europeiska idrottens takorganisation ENGSOs jämställdhetskommitté för perioden 2022-2024. I uppdraget representerar Krum förutom Finlands Svenska Idrott hela den finska idrottsrörelsen. 

Jämställdhetskommittén verkar på en strategisk nivå genom att rådge ENGSO:s styrelse i jämställdhetsfrågor för att säkerställa att det förverkligas. Syftet är att kommittén skall ha en dialog mellan ENGSO och gräsrotsnivå idrottsorganisationer. Kommittén har en aktiv roll i att främja och genomföra jämställdhet i den europeiska idrottsrörelsen.

Temat för 2022 är främjandet av hlbtiqa + rättigheter inom idrotten. I detta syfte kommer kommittén att genomföra en studie under året för att identifiera praktiska åtgärder för hlbtiqa+ vänliga aktiviteter för idrottsförbund- och föreningar i Europa.

Det att Finlands Svenska Idrott har fått en plats i ENGSOs jämställdhetskommitté stöder förbundets mål i att vara en ledstjärna inom jämställdhets- och likabehandlingsfrågor på såväl nationell som internationell nivå, säger Finlands Svenska Idrotts styrelseordförande Mikko Ollikainen.

Jag är tacksam för och ärad att få möjligheten att föra ut Finlands Svenska Idrotts jämställdhetsarbete i Europa och samtidigt få tal del av andra europeiska länders goda praxis kring jämställd idrott. Det att Finlands Svenska Idrott representerar den finska idrottsrörelsen påvisar att Finlands Svenska Idrott gjort ett bra jämställdhetsarbete hittills och att arbetet fortsätter, berättar Tarja Krum.

För mer information om jämställdhetskommittén

Tarja Krum, hållbarhetschef
+358406212560
tarja.krum@idrott.fi

Henrika Backlund, generalsekreterare
+358406633269
henrika.backlund@idrott.fi 

Kategorier:
Allmänt