Stöd barnens idrottshobbyer då kostnaderna stiger

Energikrisen påverkar oss alla, även barn och ungas möjligheter att utöva sin hobby. Det har bland annat uppdagats kring barns ishockeyhobby runt om i Finland och Svenskfinland, som en följd av de stigande elpriserna. Hyrorna kan variera om kommunen eller ett privat bolag äger ishallen och således hur mycket kostnaderna stiger för barnens hobby. 

– Energikrisen berör oss alla och vi vet att en del ishallsbolag har hållit hallen stängd i september. Redan under coronan hade vi en stor dropout inom lagidrotter, bland annat ishockeyn. Nu då vi kommit igång igen får inte kostnaderna bli oskäligt höga, Utan kostnaderna måste passa föräldrarnas plånböcker så att barnet kan fortsätta med sina meningsfulla fritidsintressen. Sen tidigare har de höjda bränslepriserna satt ett tryck på vardagsekonomin, inklusive skjutande till träningarna, säger FSIs ordförande Mikko Ollikainen.

Även om stigande energikostnaderna påverkar i första hand grenar som utövas i ishallar påverkas även andra grenar. I veckan publicerade UKK-institutet en rapport om att vi rör på oss allt mindre i alla åldrar, det har breda konsekvenser på kort och lång sikt. 

– Det är speciellt viktigt att barn och unga får en livsstil, som innehåller mycket rörelse. Det har direkta effekter på barnets ork med vardagen, till exempel i skolan, men även på sikt för välmåendet under hela livet. Barn och ungas fritidsmöjligheter för sin del är en viktig pusselbit i detta, säger Ollikainen.

Ollikainen poängterar att man måste se möjligheterna att utöva sin hobby som en del i en större helhet med tanke på välmående men även viktigt för livskraften lokalt. 

Det är viktigt att kommunerna men även andra aktörer i närsamhället ser samhällsnyttan i att barn och unga har meningsfyllda hobbymöjligheter, speciellt nu i denna energikris som beror på yttre omständigheter. Det kan göras på olika sätt, beroende på ägarbas men det är otroligt viktigt att ta detta på allvar.

För att stänga ner idrottshallar eller kraftigt höja priset för barnidrott har mycket negativa följder för barn och ungas välmående men också för kommunens attraktionskraft i framtiden, säger Ollikainen. 

För mera information

Mikko Ollikainen, styrelseordförande
Finlands Svenska Idrott
mikko.ollikainen@idrott.fi 
+35850 561 5861

Kategorier:
Allmänt