Slutseminarium för projektet ”Förebyggande av ätstörningar inom idrotten” tisdag 5.3 kl.18-19:30!

När? Tisdagen den 5.3 kl.18-19:30

Var? Via Zoom, länken får du när du anmäler dig

Pris? Kostnadsfritt

Under våren 2021 inledde vi projektet Förebyggande av ätstörningar inom idrotten med målsättningen att skapa en välmående och långsiktig idrottsverksamhet där en sund inställning till kropp och kost understöds. Genom projektet har vi försökt sprida medvetenhet kring ätstörningar och ätstörningsrelaterade problem.

Efter tre år är det nu dags att knyta ihop säcken för detta projekt, men samtidigt fundera kring hur vi ska kunna föra vidare all den kunskap och det material som vi erhållit genom åren. 

Under slutseminariet delar projektledare Jonna Skrifvars också med sig av sina personliga erfarenheter av att vara elitidrottare med ätstörningar – erfarenheter som ledde till att hon med stöd av Finlands Svenska Idrott startade projektet. 

Kom med och dela dina tankar om psykisk hälsa och ätstörningar inom idrotten! Anmäl dig med senast den 4.3.

Kategorier:
Allmänt