Skolidrottsförbundet kallar till årsmöte 29.3.2022

Svenska Finlands Skolidrottsförbund r.f sammankallar härmed till

ÅRSMÖTE

tisdag 29 mars kl.17.30 i Helsingfors, Sportens Hus, Gjuterivägen 10, våning 5 eller digitalt via en länk som fås per e-post från kite@idrott.fi.

Skolans förening/skolan har rätt att låta sig representeras av ett eller flera ombud, men endast ett ombud har rätt att använda föreningens/ skolans rösträtt. Samma person kan vara ombud för endast en förening. Föreningens ombud bör vara försedd med fullmakt.

Förening som önskar få någon fråga upptagen till behandling på årsmötet bör meddela skriftligen till förbundsstyrelsen, en vecka före mötet (senast 22.03.2022).

Varje medlemsförening/skola har vid årsmötet endast en (1) röst.

SVENSKA FINLANDS SKOLIDROTTSFÖRBUND r.f

Stefan Haglund , ordförande
Christel Lundström, ombud för skolidrotten

Christel Lundström

Ombudsman

christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 578 0560

Kategorier:
Allmänt Skolidrott