SFI:s höstmöte valde styrelsemedlemmarna som representerar de fyra idrottsråden

På höstmötet som hölls virtuellt och på distans i lördags var det de fyra idrottsrådens representanter som stod i turen att väljas.

Valberedningen med tidigare SFI-ordförande Mikael Paul som ordförande hade jobbat för högtryck sedan det blev klart att det blir aktuellt med nya ordföranden i både cykling och simning.

Vid höstmötet valdes således följande medlemmar i styrelsen (suppleanterna inom parentes)

SFI –  cykelrådet: Juha Aintila (Kim Mansner)
SFI – friidrottsrådet: Mikaela Ingberg (Björn Stenvik)
SFI – kraftidrottsrådet: Magnus Häggblom (Johan Kidron)
SFI – simrådet: Hely Kilpeläinen (Jussi Teijonsalo)

Förbundsordförande Stefan Mutanen (Tua Piiroinen) och viceordförandena Inger Nabb (Pia Björkqvist) och Mikael Stjärnfelt (Claes Hellström) valdes på fjolårets höstmöte för ett mandat på två år.

Förbundets  skattmästare, Anders Wikholm svingade ordförandeklubban med van hand på höstmötet som godkände verksamhetsplanen och budgeten för år 2021. Under det kommande året kommer fokus att ligga på en inkluderande idrott och implementeringen av jämställdhet och likabehandling i verksamheten.

Aktiva och välmående föreningar utgör hjärtat i SFI:s verksamhet och det är en självklarhet att förbundet stöder föreningsfältet även i dessa så viktiga målsättningar.

Tilläggsinformation: 

Förbundsordförande Stefan Mutanen, tfn 050 341 5207, stefan.mutanen@idrott.fi

SFI:s förbundssekreterare Björn Almark,  tfn 040 566 9181, sfi@idrott.fi

Björn Almark

bjorn.almark@idrott.fi
+358 40 566 9181

Kategorier:
Allmänt Cykling Friidrott Kraftsport Simning