Programpunkter

Dessa organisationer och punkter kan du bekanta dig med och ta del av under de två dagarna under evenemanget Inkludera mera inom idrott och fritid.
Alla punkter är inte båda dagarna på plats.

Finlands Paralympiska Kommittén

Vid vår punkt får du provköra olika hjälpmedel och får tips till att införskaffa hjälpmedel själv eller till er förening.
På plats dag 1 och 2.

Finlands Svenska Idrott

Vid vår punkt kan du spela inkluderingsbingo, lär du dig mera om olika normer och fundera på ifall alla kan komma in i olika utrymmen eller inte.
På plats dag 1 och 2.

Folkhälsan 

Vid vår punkt kan du bekanta dig med visuellt stöd (främst symboler) inom idrott och fritid, och ta del av material som stöder en socialt trygg och trivsam idrott för barn och unga. Materialen riktar sig till vuxna men används inom barn- och ungdomsidrotten.
På plats dag 1 och 2.

Regnbågsfyren

Ordnar fotbollsmatch den andra dagen (13.9).

Rädda barnen

Vid vår punkt presenteras materialet Stopp! Min kropp! på fritiden, som vänder sig till barn mellan 7 och 12 år. Materialet kan hjälpa ledare inom idrott eller annan fritidsverksamhet att tala med barnen om frågor som känslor, privata områden och samtycke. Vi kommer att hålla en föreläsning samt erbjuder en möjlighet för praktiska övningar för både barn och ledare.

Ungdomshuset Boost

Vid vår punkt kan du bekanta dig med Idrottsbanken, där du kan låna idrottsutrustning gratis. Vi tar även tacksamt emot hel idrottsutrustning för vidare utlåning. Alla är välkomna till Idrottsbanken.

Ålands Idrott

Vid vår punkt kan du fungera på det här: Hur kan idrotten hanterar utmaningen med att barn och unga har olika ekonomiska förutsättningar att delta?  Vilka synliga och osynliga hinder finns? Vilka möjligheter och lösningar har testats? Hur ser verkligen ut? Finns det nya sätt att skapa en idrottsrörelse som inkluderar alla? Hur får vi fler barn och unga aktiva och hur får vi dem att stanna kvar?