Öka social hållbarhet inom idrott

Finlands Svenska Idrott (FSI) och Humak (Humanistinen ammattikorkeakoulu) hade äran att få hålla en workshop om social hållbarhet inom idrott på European Youth and  Sport Platform 2023 evenemanget i Stockholm den 2–4 juni. 

European Youth and  Sport Platform 2023 är ett nytt evenemang som är designat av ungdomar för ungdomar och är organiserat av ENGSO Youth i samarbete med ENGSO och Sveriges Riksidrottsförbund. ENGSO är en ideell organisation med offentligt ansvar och fungerar som paraplyorganisation för nationella olympiska kommittéer och nationella idrottsförbund med ansvar för gräsrotsidrott i 33 europeiska länder. ENGSO Youth är ENGSO:s ungdomsorganisation. ENGSO Youth fokuserar på ungdomsidrott och representerar unga européer inom sport i mer än 30 länder. 

Syftet med European Youth and Sport Platform 2023 var att utveckla och jobba för ungdomar och idrott i Europa. Ett 70-tal deltagare (18–35 år), inklusive organisatörer, unga ledare och tränare, representanter från olika idrottsföreningar och paraplyorganisationer för olika sporter från hela Europa, deltog i tredagarsevenemanget. 

Ungdomar som står samlade och de har händerna uppe i luften.

Nyckelelement för framgångsrik inkludering inom idrotten 

Workshopen “How to increase social sustainability in sports” (Hur man ökar social hållbarhet inom idrotten), var baserad på Finlands Svenska Idrotts och Humaks pågående projekt WELLcome– wellbeing and integration through sports (WELLcome- välmående och integration genom idrott). I den aktivitetsbaserade workshopen delade vi med oss av idéer och god praxis inom inkludering och integration med workshopsdeltagarna.

Workshopen fokuserade på hur nya medlemmar i föreningar framgångsrikt bemöts, hur man kan göra aktiviteter tillgängliga och skapa en trygg miljö för alla. Vi diskuterade varför idrott är ett viktigt och bra verktyg för att integrera barn och ungdomar med invandrarbakgrund i samhället. 

Målet med workshopen var att främja mångfald och inkludering bland barn och unga inom idrotten. Deltagarna var mycket nöjda med temat och diskussionerna i workshopen, eftersom riktlinjer och åtgärder som vidtagits i denna fråga fortfarande varierar mycket i olika europeiska länder.

Resultat: Rekommendationer till EU om åtgärder för att öka social hållbarhet inom idrotten 

Ett av målen för den första upplagan av European Youth and Sport Platform 2023 var att tillsammans skapa rekommendationer för ENGSO-ungdomar att skicka vidare till Europeiska kommissionen.

En av rekommendationerna från deltagarna i workshopen handlade om vikten av mer utbildning i social hållbarhet inom idrotten. Deltagarna anser det viktigt att erbjuda utbildning och kunskap till tränare, föräldrar och andra intressenter och att utbildningen ska erbjuda verktyg och jobba för goda coachinginitiativ.  

Programmet för European Youth & Sport Platform 2023 hittar du via länken nedan: 

https://engsoyouth.eu/eysp-programme/

WELLcome logon i en transparent bakgrund.

Kategorier:
Allmänt WELLcome