Vi söker efter kandidater i kommunalvalet som ställer sig positivt till idrott och motion #LIIKUNTAEHDOKAS kampanjen har börjat

Ärade kandidat i kommunalvalet – du har blivit uppmanad!

Olympiska kommittéen med hela idrottsgemenskapen påbörjar #liikuntaehdokas kampanjen i sociala medier. Idrott har en enorm betydelse för kommuninvånarnas välmående. Beslutfattare som blir valda kommer att ha möjlighet att påverka hur idrott och motionen befrämjas i kommunen.

Vi uppmanar alla kandidater i kommunalvalet att ta ställning för idrott! Kandidater kan delta i kampanjen genom att publicera en idrottsbild av sig själv i sociala medier med hashtag #liikuntaehdokas.

Kandidat, så här kan du delta i #liikuntaehdokas kampanjen i sociala medier:

  1. Ta en bild av dig själv vart du idrottar eller motionerar. Bilden kan t.ex. tas i hemkommunens idrottspark eller närliggande friluftsområde.
  2. Publicera bilden på Twitter, Instagram och/eller Facebook. Berätta åt dina följare hur du skulle befrämja idrott i ditt kommunfullmäktige.
  3. Använd hashtagg #liikuntaehdokas och på svenska #idrottfi.
  4. Du kan också använda idrottsgemenskapens some-bilder i ditt inlägg. De hittas i fotogalleriet här (öppnas i en ny flik).

Många influencers och idrottare deltar i kampanjen. Kampanjen pågår enda fram till valdagen.

Olympiska kommittén har också samlat information gällande idrott och motion, som kandidaterna gärna kan använda. Materialet innehåller fakta och utvecklingsförslag till de blivande beslutsfattarna i kommunalpolitiken som vi hoppas även kan ge inspiration i valarbete. Tyvärr finns materialerna enbart på finska. Du hittar det här.

Kampanjen är riktad till alla kandidater som känner att idrott är ett viktigt tema och som vill befrämja den i valarbetet och under den kommande valperioden. Det lönar sig alltså tipsa om kampanjen till alla kandidater som brinner för idrott!

Kategorier:
Allmänt