Nytt inkomstregister tas i bruk 1.1.2019

Inkomstregistret är en ny digital tjänst som samlar ihop förvärvs-, pensions- och förmånsuppgifter. Förutom myndigheterna, gynnar det även arbetsgivarna och medborgarna.

Inkomstregistret underlättar anmälan om lönerna till olika myndigheter, då arbetsgivaren inte mera behöver lämna löneuppgifterna separat till olika aktörer.  Löner som betalas ut efter 1.1.2019 anmäler arbetsgivarna elektroniskt på ett ställe, till inkomstregistret.

Det här gäller alla arbetsgivare, dvs även föreningar som betalar ut löner och ersättningar till t.ex. tränare eller utbildare. Eventuella ersättningar som betalas till frivilligarbetare ska anmälas till inkomstregistret. Om en förening betalar dagtraktamenten eller måltids- eller kilometerersättningar, ska även de uppgifterna anmälas till inkomstregistret inom 5 kalenderdagar från utbetalningen. Det finns ingen nedre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret, utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet.

Läs mer om den nya tjänsten på www.vero.fi/sv/inkomstregistret/ och läs mer om hur ni tar ibruk tjänsten.

Kategorier:
Allmänt