IsSÄKERHEt- och långfärdsskridskoåkning

Känn till riskerna då du rör dig på naturis!

Vattnets egenskaper:

 • Is flyter. Vattnet blir lättare då det fryser, och isen bildas på vatteytan.
 • Naturisen består av sammanfogade iskristaller.
 • Salt påverkar vatten, is och skridskoåkning på flera sätt. Isens kvalite och bärighet ändras.
Tumregel för isens hållbarhet

Hållbar kärnis på sjöar skall vara 6-8 cm och på hav 10-12 cm

Hur bedöma isens hållbarhet?

Använd alla sinnen då du kontrollerar isens hållbarhet.

 • Ögonbedömning, isområdens gränser
 • Ljud – tunn is ”sjunger”  
 • Stamp med skridskon – sprickor, ljud
 • Använd ispiken – går piken igenom isen?
 • Ismått
 • Vakkanter efter pilkarnas, vinterfiskarnas och vinterbadarnas vakar

Svaga ställen på naturis!Naturisen kan vara förädisk, och det gäller att känna till de svaga platserna.

Som regel gäller att alla platser där vattnet på något sätt strömmar under isen är svaga platser.

 • Sprickor, råkar och fartygsrännor
 • Sund
 • Uddar
 • Bäck- och åmynningar
 • Avlopp
 • Vakar
 • Nära bryggor och under broar
 • Vass och stenar/grund
Utrusning att ha med när du rör dig på isen

Isdubbar, med visselpipa

 • Minimiutrusning för dig som rör dig på isen. Utan dem kan det vara till och med omöjligt att komma upp från vattnet.

Ispik

 • Ispiken fungerar som känselspröt. Med ispiken kan du känna precis vilken kvalité och bärförmåga isen har. Ispiken är inte en skidstav utan en metallstav, enkom för ändamålet menat.

Ryggsäck

 • Ryggsäck med vattentät inpackade ombyteskläder. Ryggsäcken fungerar även som flytväst. Viktigt skulle också vara att ryggsäcken har en grenrem, som förhindrar att ryggsäcken glider upp ovanpå huvudet ifall du hamnar i vattnet.

Telefon

 • Bör packas vattentätt, för att inte bli våt. Vid sträng kyla tar telefonens batteri snabbt slut, då är det bra att ha en sk. power bank med. Med alarmcentralen 112 app tillkallar du snabbt hjälp.

Kastlina

 • Med en kastlina fäst i din ryggsäck hjälper du lätt nödställda personer upp från isen.
Om någon på isen behöver hjälp! Använd den förlängda armen!
 • Tillkalla mer hjälp. Vid akuta och svåra situationer ring genast till nödnumret 112.
 • Funktionera snabbt och säkert så att du hålls uppe isen.
 • Försök använda något lämpligt redskap, som du kan använda som en förlängd arm och sträcka fram till offret i vattnet.
 • Rör dig mot offret, från det håll därifrån offret kommit. Kryp eller åla dig den sista biten, försök hålla din tyngd fördelad så bred som möjligt. Försäkra dig om att du hålls kvar på isen och inte glider framåt och i vattnet.
 • Dra upp offret från vattnet så fort som möjligt och vidta fortsatta åtgärder. Det är alltid lättare om det är fler som hjälper till vid räddandet.
Om isen brister under dig
 • Ta det lugnt.
 • Ropa på hjälp.
 • Vänd dig mot det håll därifrån du kommit, isen är starkare där. Har du skidor på fötterna, försök öppna bindningarna.
 • Bryt isen så mycket det behövs för att komma upp.
 • Lossa isdubbarna och slå dem i siden framför dig.
 • Försök ligga vågrätt för att komma upp på isen. Dra dig upp med hjälp av isdubbarna.
 • Rulla, kryp framåt tills du är på hållbar is.
 • Uppsök snabbt något varmt utrymme/ lä från vinden och byt om till torra kläder.
För mera information kontakta
Eva-Lotta Backman

Motionschef

+358 50 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi