Ministeriet samlar in goda modeller från idrottsföreningarna

Coronaepidemin har förändrat hela motions- och idrottsfältets verksamhetsmiljö och -kultur under en väldigt kort tid. Tidigare förverkligades föreningens kärnverksamhet i salar, hallar och på planer, medans den nu har den flyttat till hemmen och till ”molnet”. 

På grund av rådande begränsningarna i rörelse och sammankomster har vi sett de flesta fysiska sammankomster inhiberas, och istället har hobbyutövning och träningar förflyttats till sociala medier, virtuella mötesverktyg och andra digitala kanaler. 

Mer än någonsin används nu digital teknik på mer eller mindre fantasifulla sätt för att utöva både grenspecifika träningar och konditionsfrämjande, samt mentalträning och andra interaktiva träningar, för att inte tala om upprätthållande av gemenskapen. 

Klicka på knappen längre ner i texten för att skicka in vad ni har gjort för att ställa om er verksamhet. Genom att skicka in bidrar ni till att öka synligheten för den svenskspråkiga idrottsverksamheten samtidigt. 

Ett särskilt tack förtjänar alla idrottande barn och unga som med snabb omställning anpassat sig till rådande undantagstillstånd och tagit till sig nya sätt att fungera, både när det gäller skola och fritidsverksamhet. 

Även Idrottsförbund har gjort ett förtjänstfullt arbete med att hjälpa föreningar, idrottare och motionärer med att hantera denna exceptionella situation. Förbunden har stött sina medlemmar genom kontinuerlig kommunikation, rådgivning, vägledning och genom annat stöd. Direkt ekonomiskt stöd har givits till föreningar, nytt material har producerats, distansutbildning har utarbetats, materialbanker har skapats, olika diskussionsevenemang har organiserats och föreningars goda modeller har delats. Dessutom har bredare samhällsnytta gjorts, till exempel att organisera videobaserad rörelseinriktad rastverksamhet för skolbarn (Gymnastikförbundet) och erbjudit hjälp med att föra mat till personer i riskgruppen (basketföreningar).

Ministeriet har samlat in goda modeller på alternativ verksamhet som idrottsföreningar och förbund nu skapat för att komplettera sin normala verksamhet. Materialet finns sammanställt enbart på finska, men nu önskar de också få in goda modeller från våra svenskspråkiga föreningar för att komplettera sitt material. 

Därför ber vi nu er, våra medlemsförbunds föreningar att skicka in vad ni gjort för att ställa om, istället för att ställa in, er verksamhet. Den finska sammanställningen finns att läsas härSenast söndag 12.4.2020 behöver vi ha in era texter för att hinna föra dem vidare till Undervisnings- och kulturministeriet. 

Ett stort tack på förhand! Ta hand om er och era nära. 

Kategorier:
Allmänt