Motionsvanorna som vuxen sätts som barn

24 april delgav WHO sina nya riktlinjer kring fysisk aktivitet, stillasittande och sömn för barn under fem år. Enligt rapporten bör vi minska stillasittandet för att förebygga olika folksjukdomar i ett senare skede. Det är viktigt att barnen får en så hälsofrämjandet livstil så tidigt som möjligt, och här måste vi alla hjälpas åt.

Enligt WHO har barnen idag för mycket skärmtid, vilket kommer att ha stora konsekvenser om inte hela samhället hjälper till att förverkliga en rörligare vardag.

För många barn rör på sig för lite, även om daghem och skolor gör mycket för att öka den fysiska aktiviteten. Men det räcker inte, barn behöver också en aktiv fritid. Här är det såklart föräldrarna som bär det stora ansvaret. Precis all form av rörelse i vardagen är bra för barns motoriska och helhetsmässiga utveckling.

Vardagsmotion i form av lek och spel är viktigt, men det handlar också om att t.ex. välja trappan i stället för hissen och att ta cykel eller skateboarden för att avlägga distansen för egen maskin.

Läs hela rapporten här

Till den engelska rapporten
För mera information

Eva-Lotta Backman

motionschef

eva-lotta.backman@idrott.fi
+35850 524 9624

Kategorier:
Allmänt