Mikko Ollikainen ny ordförande för Finlands Svenska Idrott

Finlands Svenska Idrotts höstmöte valde tisdag 24.11.2020 Mikko Ollikainen till ny styrelseordförande. Ollikainen tar över ordförandeklubban i januari 2021 efter Håkan Nystrand, som redan under våren meddelade att han inte ställer upp för omval. 

Ollikainen är pedagogie magister och sittande riksdagsledamot för SFP. Han har en lång erfarenhet från idrotten, trots att han gjort sin aktiva karriär inom politiken och kommunförvaltningen. Mikko har bl.a. arbetat som specialmedarbetare för dåvarande kultur- och idrottsminister Stefan Wallin men även som kommundirektör i idrottskommunen Vörå. 

Ollikainens moderförening är Malax IF. Han har varit aktiv inom flera sektioner i föreningen så väl som själv utövande idrottare, tränare, sekreterare och ordförande. Han har också fungerat som domare inom flera lagsporter.

Idrotten har alltid legat mig mycket varmt om hjärtat. Det gör mig ödmjukt tacksam och taggad inför det här uppdraget.  FSI, dess grenförbund och föreningar är och har i många avseenden varit föregångare inom den finländska idrottsgemenskapen, någon som man sett upp till. Det ska vi vara stolta över men naturligtvis också utveckla verksamheten vidare. 

Mikko Ollikainen

Coronans effekter, idrottens statliga finansiering, kommunernas roll i framtiden är några exempel på helheter som spelar in hur idrottens spelplan kommer att se ut framöver. Tack vare FSIs storlek ser jag goda möjligheter att utarbeta koncept, såväl inom toppidrotten som motionsidrotten, vilka gynnar hela idrottsgemenskapen i Finland i framtiden. FSI ska alltså vara en aktiv aktör i samhället.

Mikko Ollikainen, som tidigare även varit medarbetare för YLE Sporten och Vasabladets sportredaktioner.

Förutom ny ordförande valde höstmötet även styrelsemedlemmar. Följande personer valdes till styrelsen för 2021:

Björkqvist Georg-Peter (Holmberg Anders)
Simosas Nina (Björklund Tom)
Haglund Stefan (Martin Helena)
Mutanen Stefan (Nabb Inger)
Johansson Mats (Strand Martin)
Wahren Anna (Lassenius Wilhelm)
Högholm Kenneth (Storbacka Karin)
Gustavsson Benita (Myllykoski Bror)
Forsbäck-Turunen Helena (Sundbäck Tom)

Förutom de stadgeenliga ärenden, som godkännande av verksamhetsplan och budget godkändes även en ny medlem till förbundet. Ålands idrott blir det elfte medlemmen i förbundet. 

På förslag av styrelsen utsågs Jan-Erik Enestam till den tionde hedersmedlemmen i förbundet. 

För mera information

Mikko Ollikainen
+35850 561 5861

Henrika Backlund
henrika.backlund@idrott.fi
+35840 663 3269

Kategorier:
Allmänt