Lika långa juniorsträckor önskas inom längdskidåkningen

Finlands Svenska Idrott har i samarbete med Finlands Svenska Skidförbund FSS samlat in åsikter av aktiva längdskidåkare i distriktet för att ta reda på hur utövarna förhåller sig till längden på de olika tävlingssträckorna inom skidåkningen. Speciellt fokus har lagts vid jämställdhetsaspekten kring dam- och herråkares tävlingssträckor. 

Femtiotvå skidåkare har svarat på enkäten och de flesta är nationellt aktiva tävlande i damernas och herrarnas allmänna klass. Flest svar kom från Österbottens Idrottsdistrikt men Nyland- och Åboland samt Åland är även godtyckligt representerade. Åtta av de svarande tävlar på internationell nivå. 

Majoriteten vill se förändringar i tävlingssträckorna; mest förändringsvilja finns i att göra juniorsträckorna lika långa för pojkar som flickor ända upp till klassen H20/D20. De svarande i veteranklasserna uttrycker ett tydligt önskemål om att ha lika långa tävlingssträckor för dam- och herråkare. Lika långa tävlingssträckor för herrar och damer önskas av en tredjedel av de svarande männen och av hälften av kvinnorna. En fjärdedel av alla svarande tycker att nuvarande koncept är bra. 

De öppna svaren tyder på en önskan från damåkarnas sida att få skida längre normaldistanser än fem kilometer liksom att öppna upp den legendariska femmilen även för damåkare. I stafettsammanhang önskas längre sträckor än fem kilometer för damåkarna. Överlag tyder svaren på en vilja att föra damsträckorna närmare herråkarnas sträckor så att prestationstiderna motsvarar varandra.

De huvudsakliga tävlingssträckorna är långt fastslagna på internationell elitnivå och på frågan om man trots det borde göra förändringar i finländsk skidåkning svarar 46% ja då 38 % vill följa den internationella modellen. Här är det männen som är i majoritet då det gäller förändringsvilja.

De allmänna öppna kommentarerna tyder på att en förändringsvilja finns; lika långa juniorsträckor, tuffare tävlingsbanor och mera 20-30 km:s tävlingar. Gällande sprintsträckorna uttrycker sig många om att de i dagens läge är för långa för bägge kategorierna och de skulle gärna få vara kortare. 

FSS:s ordförande Mats Johansson anser att det är viktigt att lyssna på vad de aktiva skidåkarna tycker. ”Vi ser en tydlig vilja att införa samma sträckor för juniorer och kommer att ta upp saken till diskussion inom förbundet. Vi kommer även att diskutera enkätens övriga punkter inom styrelsen”.

Eventuellt kan diskussionerna leda till en omformning av skidsträckorna i förbundsmästerskapen, FSSM.

Mera information 

Mats Johansson, ordförande
Finlands Svenska Skidförbund
+35840 501 1384

Henrika Backlund, generalsekreterare
Finlands Svenska Idrott
+35840 663 3269

Kategorier:
Allmänt