Inställningen till olika tävlingssträckor inom skidåkningen

Finlands Svenska Idrott i samarbete med Finlands Svenska Skidförbund samlar in åsikter och synpunkter från tävlingsskidåkare och övriga grenaktiva inom FSS gällande inställningen till olika tävlingssträckor för dam- och herråkare samt förhållningssätt till eventuella förändringar gällande tävlingssträckorna.

Besvara vår enkät

Senast den 31 maj 2021 önskar vi få in svaren.

Besvara enkäten
För mera information

Henrika Backlund, generalsekreterare
henrika.backlund@idrott.fi
+35840 663 3269

Kategorier:
Allmänt