Informationspaket om idrott och motion för kommunala beslutsfattare har publicerats

Olympiska kommittén har publicerat ett informationspaket om motion och idrott för kommunala beslutsfattare. Informationspaketet är avsett för alla kommunala beslutsfattare, särskilt för medlemmar i de nämnder som har ansvaret för motion, som stöd och inspiration för att utveckla motion och idrott. I paketet finns nyttig information som man snabbt kan ta del av för att bli insatt i motions- och idrottsfrågor på kommunnivån.


Nya fullmäktige har påbörjat sitt arbete i början av hösten runt om i landet. I kommunerna planerar man som bäst de strategiska målen för den nya fullmäktigeperioden. I informationspaketet påminner idrottsgemenskapen om att motionen är viktig för kommuninvånarnas hälsa, men också för kommunens ekonomi. Det finns skäl att i det kommunala beslutsfattandet observera att de lokala förutsättningarna utgör grunden för en aktiv vardag för kommuninvånarna samt för alla toppidrottskarriärer.


– Motionen spelar en allt viktigare roll i kommunerna. För att öka mängden motion behövs det ett starkt strategiskt grepp och konkreta motionsåtgärder. Därför har idrottsgemenskapen sammanställt ett informationspaket med förslag på hur motion och idrott kan främjas, berättar Jan Vapaavuori, ordförande för Olympiska kommittén.


Informationspaketet har sammanställts av Olympiska kommittén i samarbete med nätverket Motionärens väg, regionala idrottsorganisationer och Kommunförbundet.


– Olympiska kommittén och de lokala idrottsorganisationerna ger dig gärna tips för främjande av motion och idrott och hoppas på ett nära samarbete med kommunens beslutsfattare. Idrottsorganisationernas expertis står till de kommunala beslutsfattarnas förfogande, så man kan alltid vända sig till organisationerna, säger Vapaavuori.

För mer information:

Toni Ahva, chef, samhällsrelationer
Olympiska kommittén,
0504409647
toni.ahva@olympiakomitea.fi


Olympiska kommittén önskar er en motionsrik fullmäktigeperiod!


Kategorier:
Allmänt