IDROTT SÅ IN I NORDEN

Projektet ”Idrott så in i Norden” med praktik, övning , tränar- o mediautbildning samt verksamhet över språkgränserna ger 3000 barn o unga i idrottsföreningarna en unik möjlighet o redskap för att kunna utöva sitt intresse inom hela landet men också i Norden, då de klarar av att byta språk och uttrycka sig oberoende av finska eller svenska som modersmål. Språket ska inte hindra dem från att gå vidare, utan vara den stolta faktor som för dem framåt, där landets gränser intebegränsar.

”Urheilukielikylpy Pohjoismaissa” – hankkeen tarkoitus on vahvistaa käytännön, harjoittelun jamediakasvatuksen kautta yli 3000 urheilua harrastavan lasten ja nuorten kiinnostustakaksikieliseen toimintaan urheiluseuroissa kaksikielisessä Suomessa. Kielikylpy mahdollistaa ainutlaatuisen urheilijoiden ja valmentajien kanssakäymisen ja vahvistaa heidän asemaa myösPohjoismaissa. Kielitaidon ei pidä olla tekijä, joka estää heitä siirtymästä eteenpäin, mahdollisuus laajentaa omaa toiminta-aluetta kasvaa. 

Med projektet ”Idrott så in i Norden” ger vi 3000 barn och unga i idrottsföreningarna redskap att oberoende av sitt språk (svenska eller finska) kunna utöva sitt  idrottsintresse inom hela landet men också i Norden. Språket ska inte vara den faktor som hindrar dem från att gå vidare med sitt intresse, utan den faktor som för dem framåt. Till projektet knyter vi praktik, övning , tränar- o mediautbildning liksom verksamhet över språkgränserna.

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden inom ramen för Hallå-programmet.

Vi genomför projektet inom tre områden: 

  • friidrottsverksamheten inom idrottsföreningen VOM i Vörå under ledning av Anna Nordmyr
  • orienteringsverksamheten i sydvästra Finland under ledning av Fredric Portin, förbundstränare för Finlands Svenska Orienteringsförbund
  • simverksamheten i Nyland under ledning av Veronica Wahlstedt, idrottsföreningen Simmis r.f.

Projektparter