Höstens Skogsmulleutbildningar

Skogsmulleverksamheten är en målinriktad helhet som består av vistelse i naturen där barnens utveckling och styrkor beaktas. Grunden för lärandet är långt barnets intresse för omgivningen.

Skogsmulle-figuren är ledarens pedagogiska hjälpmedel och en fantasifigur.

Skogsmulle-ledaren påverkar i hög grad verksamhetskulturen. Ledaren är en förebild för barnen i naturen, vars uppgift är bl.a. att skapa en förtroendefull relation till barnen, skapa kontinuitet och trygghet i barnens liv.

Vill ni börja med Skogsmulleverksamhet på ert dagis så rekommenderar vi att ni deltar i grundkursen för Skogsmulleledare. Där får ni all information om verksamheten samt tips och idéer på vad allt ni kan göra ute i skogen tillsammans med barnen.

SKOGSMULLE GRUNDKURSER

11.9.2021 Esbo. Anmäl dig HÄR, senast 2.9
18.9.2021 Mariehamn. Anmäl dig HÄR senast 10.9
18.9.2021 Korsholm. Anmäl dig HÄR senast 10.9
25.9.2021 Pargas. Anmäl dig HÄR senast 17.9

Kurspris 160 €. 
Vid avbokningar senare än sista anmälningsdagen utan sjukintyg debiteras 50 % av deltagaravgiften.

FORTBILDNING FÖR SKOGSMULLELEDARE

17.8.2021 kl. 18-20 Laxe inspirationskurs, Sommaröarna i Esbo

Vattnet har alltid fascinerat barn. Laxe är Skogsmulles vän i vattnet och lär barnen allt om vattnets kretslopp. Kurser är praktisk och ger inspiration till hur man tillsammans med barnen kan arbeta med vattnet som tema. Det är en rolig kurs med vattendammar och experimenterande. Kurspris 30 €

Anmälan HÄR, före 14.8.

11.9.2021 Skogsknyttekurs, 8h

Skogsmulleverksamheten är verksamhet för barn under skolålderna, där Skogsknytteverksamheten är åldersanpassad för barn i åldern 3-4 år. Denna kurs kräver genomgången Skogsmullegrundkurs. Kurspris 120 €.

Anmäl dig före 3.9 HÄR

Kategorier:
Allmänt