Henrika Backlund blir ny generalsekreterare

Styrelsen för Finlands Svenska Idrott har valt Henrika Backlund till ny generalsekreterare. Backlund är 38 år och hemma från Kyrkslätt. Sin magisterexamen i nationalekonomi har hon avlagt vid Åbo Akademi och sin karriär har hon gjort inom den finska försvarsmakten. Hon jobbar nu som kaptenlöjtnant vid kustbrigaden i Obbnäs.

Vi är glada över att vi fick närmare trettio meriterade sökande till tjänsten som generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott. Det visar att idrott och motion på svenska i Finland är viktigt och intresserar.

Håkan Nystrand, förbundsordförande

Jag tycker det är modigt av Finlands Svenska Idrott att välja en kvinna under 40 år till generalsekreterare.

Henrika Backlund, nyvald generalsekreterare

Henrika har själv mycket erfarenhet av idrott, både som aktiv idrottare och som tränare. FM-guld i triathlon i allmän klass är en bland flera meriter inom tävlingsidrotten. I sitt arbete har hon även på nära håll följt med hur ungas allmänhälsa försämrats under en kort tid.

Det är en utmaning hur vi ska kunna få idrotten att engagera alla. Det finns familjer som inte har råd med idrott. Det är bekymrande, med tanke på hur folkhälsan blivit sämre, säger Backlund.

Henrika Backlund är en meriterad och erfaren ledare som genom sin mångsidiga idrottsbakgrund på landslagsnivå är väl förberedd att axla ansvaret som generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott, konstaterar Nystrand.

Henrika inleder sitt arbete som generalsekreterare den 30.3.2020. 

För mera information

Henrika Backlund, ny generalsekreterare fr.o.m 30.3.2020
backlundhenrika@gmail.com
+35840 702 7904

Håkan Nystrand, förbundsordförande
hakan.nystrand@idrott.fi
+35840 761 5176

Kategorier:
Allmänt