Helsingfors skolbarn upplever rörelseglädjen på Idrottskarusellen

Torsdag 19.9.2019 arrangerar Finlands Svenska Idrott tillsammans med Yrkeshögskolan Arcada evenemanget Idrottskarusellen på Djurgårdens idrottsplan, vilket ifjol blev en succé med över 1200 deltagande barn.  Evenemanget riktar sig till de svenska grundskolornas årskurs 1-6 i Helsingfors. I år är hela 1560 barn anmälda från 11 olika skolor. Målsättningen är att få fler barn i rörelse, att varje barn skall hitta glädjen i rörelsen och förhoppningsvis få en aktivare vardag. 

Grunden för ett livslångt aktivt liv läggs redan som barn och det är därför viktigt att barn får möjlighet att redan i unga år pröva på olika idrottsformer. Det är också det som Idrottskarusellen bygger på. Att erbjuda deltagarna olika upplevelser där de på ett lekfullt sätt får bekanta sig med olika idrotter, idrottsformer och motoriskt utvecklande övningar. 

Finlands Svenska Idrott målsättning är att få hela Svenskfinland i rörelse. Därför är vi glada för att vi har möjlighet att i samarbete med Arcada ordna evenemang av den här storleken som når så många barn, berättar Jeanette Harf, ansvarig för evenemanget. 

Programpunkterna under dagen ordnas av idrottsinstruktörsstudenter vid Arcada, och även förstavårdsstudenter deltar i evenemanget.

Samarbeten som Idrottskarusellen utgör värdefulla lärandeprocesser för våra studenter, då de får ta ansvar för både planering och genomförande av evenemanget. Dessutom är främjandet av en aktiv och hälsosam livsstil även viktigt för Arcada som högskola.

Mona Forsskåhl, rektor på Arcada

På Helsingfors stad är man glada för att samarbetet mellan Finlands Svenska Idrott och Yrkeshögskolan Arcada lett till ett så välfungerande koncept på en så kort tid.

Evenemanget Stöder på ett utmärkt vis skolorna i förverkligandet av stadens rörelseprogram och den svenska servicehelhetens välmående-temaår 2019-2020, och är därför ett välkommet inslag i skolvardagen. 

Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen på Helsingfors stad

Niclas Rönnholm besöker Idrottskarusellen tillsammans med biträdande borgmästare Pia Pakarinen, kl. 13:30-14:30.

För mera information och förfrågningar 

Kategorier:
Allmänt Skolidrott