Gymnastik i små utrymmen 5.11 och 6.11

5.11.2019 kl. 18.00-20.30, Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad
6.11.2019 kl. 18.00-20.30, Keskuskoulu, Skolvägen 8, Korsholm

Barn älskar att röra på sig, men tyvärr begränsar utrymmena ibland entusiasmen. På kursen får du tips och idéer på hur man på olika sätt kan inspirera barn att utveckla sin koordination och motorik även om utrymmena sätter stopp för den stora rörelseglädjen. Det är ledarens entusiasm och skicklighet som möjliggör utnyttjandet av utrymmena. Vi övar grovmotoriken, styrka, finmotorik och skicklighet. 

Du får kunskap om hur man kan utnyttja utrymmen på ett mångsidigt sätt till motorisk träning. Du får många exempel på övningar som fungerar i mindre utrymmen. 

Inspirationskvällen är för dig som i din vardag arbetar med barn i och under skolåldern.

Målgrupp

Kursen är för dig som arbetar med barn i och under skolåldern, dvs dagvårdspersonal, pedagoger och föreningsaktiva som leder barngrupper. 

Pris

30 €

Kursanmälan

Anmäl dig till fortbildningen senast 28.10.2019

Anmäl dig här
Kursledare

Eva-Lotta Backman

motionschef

eva-lotta.backman@idrott.fi
+35850 524 9624

Kategorier:
Allmänt Skolidrott