Girls Can! och HIFK Gymnastics

Ett barn som gymnastiserar. Fotograf: Hannu Sipilä

Nu har första året av Projektet Girls Can slutförts. HIFK Gymnastics ry var en av de tre pilotföreningar som deltog i projektet. Sanni Mäntykivi som fungerar som HIFK:s ansvariga tränare för hobbygymnastiken, berättar att orsaken till varför föreningen kom med i projektet var att föreningen vill erbjuda ännu mer lågtröskelverksamhet, så att fler skulle ha en möjlighet att gymnastisera. 

Den första gruppen som riktade sig till flickor med invardrarbakgrund startades på våren 2024 efter att tränarna fått utbildning av Finlands Svenska Idrott.

Föreningen förberedde sig genom att boka utrymmen, rekrytera en tränare och införskaffade bildkort på olika rörelser så att kommunikationen kunde ske utan ett gemensamt språk.

I gruppen deltar nu 8-10 flickor i åldern 9-12 och de tränar i Sportkvarnen i Kvarnbäcken på måndagar där de har tillgång till hela redskapsgymnastiksalen. Sanni berättar att gruppen kommer att fortsätta i september och att de kommer att rekrytera en hjälpledare för ytterligare stöd och möjligheter för barnen. Ifall gruppen blir för stor kan en ny grupp bildas.

Vi på Finlands Svenska Idrott är väldigt glada över att HIFK Gymnastics är med i projektet och har fått igång en fin ny verksamhet.

Kategorier:
Allmänt