FSG höstmöte valde ny styrelse för 2019

Finlands Svenska Gymnastikförbund höll sitt höstmöte den 6 oktober i Vasa. 32 delegater från 11 medlemsföreningar ställde upp. Höstmötet godkände förbundets verksamhetsplan och budget för år 2019. 

Förbundets ordförande Monica Avellan från Pargas omvaldes för år 2019. Wilhelm Lassenius från Helsingfors omvaldes till vice ordförande för 2019. 

Styrelsemedlemmarna Tony Ahlgrén från Helsingfors, Patricia Bergkulla från Kristinestad, Ida-Marie Jungell från Jakobstad, Johanna Söderholm från Helsingfors och Anna Wahren-Cederberg från Lovisa omvaldes för en ny tvåårsperiod.

I styrelsen kvarstår Mariella Ramstedt från Pargas, Carina Björkman från Nykarleby och Julia Salmela från Hangö. Förbundets verksamhetsledare Barbara Åkerberg fungerar som styrelsens sekreterare.

Kategorier:
Allmänt Gymnastik