Förespråkare för barnets rättigheter-erkännandet 2020 tilldelas Skogsmulleverksamheten

UNICEF Finland tilldelar Skogsmulleverksamheten hos Finlands Svenska Idrott och Metsämörri-verksamheten på finska hos Suomen Latu erkännandet “Förespråkare för barnets rättigheter 2020. Skogsmulleverksamheten har i 40 år inspirerat barn att upptäcka närmiljön på ett lekfullt, aktivt, nyfiket och undersökande sätt. 

Verksamheten är starkt med inom småbarnspedagogikens vardag, på daghem och i skolor, och engagerar därmed de minsta barnen. 

Erkännandet delades ut av ombudsman Elina Pekkarinen, socialråd Seppo Sauro och programdirektör för UNICEF Finland Inka Hetemäki i Grankulla den 19 november 2020.

Skogsmulle-verksamhetens målsättningar stöder skyddet och respekten för miljön på barnens villkor. För barnen är det viktigt att främja miljöfrågor och föregå som förebild även för vuxna.

Elina Pekkarinen, barnombudsman och medlem i valkommittén

Suomen Ladus verksamhetsledare Eki Karlsson och Finlands Svenska Idrotts motionschef Eva-Lotta Backman är båda tagna av erkännandet.  

Det här priset går till Finlands alla Skogsmulle-ledare. Suomen Latu och Finlands Svenska Idrott möjliggör verksamheten med det är ledarna som det här erkännandet på riktigt hör till.

Eki Karlsson, Suomen Latu
Skogsmulle tog emot priset tillsammans med barnen från Daghemmet Lyan i Grankulla

UNICEF Finland delar årligen ut Förespråkare för barnets rättigheter-erkännande till en person eller instans som gjort ett betydelsefullt arbete som främjar barnens rättigheter. Syftet med erkännandet är att öka vetskapen om FN:s konvention om barnets rättigheter som uppmärksammas den 20.11. Konventionen föddes 1989 och är världens ratificerade avtal för mänskliga rättigheter. 

I Skogsmulleverksamheten fokuserar man på miljöfostran, betydelsen av närmiljön, lärande och den fria leken. Skogsmulleverksamheten bygger på sagofiguren Skogsmulle som bor i skogen och inspirerar barnen att röra på sig och leka ute i naturen. I Finland finns det över 15 000 Skogsmulle-ledare och uppskattningsvis 50 000 barn deltar årligen i verksamheten. I Finland är det Finlands Svenska Idrott och Suomen Latu som ansvarar för Skogsmulleverksamheten. 

Intervjuförfrågningar och för mera information

Laura Seppälä, Viestintäpäällikkö, Suomen UNICEF 
laura.seppala@unicef.fi tel. 050 3311886  

Jeanette Harf, Finlands Svenska Idrott rf.  
jeanette.harf@idrott.fi tel 050 60400 

***    

Finlands UNICEF delar årligen ut Förespråkare för barnens rätt-erkännande till en person eller instans som gjort ett betydelsefullt arbete som främjar barnens rättigheter. Målet med erkännandet är att öka vetskapen om konventionen om barnens rättigheter som uppmärksammas den 20.11. Erkännandet har delats ut sedan 2004. 

Mottagaren av erkännandet fattas av Finlands UNICEFs styrelse på basen av på basen av valkomitténs förslag. Valkommitténs medlemmar är barnombudsman Elina Pekkarinen, Centralförbundet för barnskyddets verksamhetsledare Hanna Heinonen och UNICEF Finland rfs styrelsemedlem Seppo Sauro samt UNICEF Finlands beskyddare Jenni Haukio som även fungerar som valkommitténs ordförande. 

Förespårkare för barnens rättigheter-erkännande har tidigare tilldelats:

2004 Elisabeth Rehn, 2005 Kaija Juurikkala, 2006 Jari Sinkkonen, 2007 Tuula Åkerlund, 2008 Icehearts ry, 2009 Kalle Justander, 2010 Myrsky –projektet, 2011 Förbundet för mödra- och skyddshem, 2012 Skolgångsbiträden och assistenter, 2013 Sisu-scouterna, 2014 Biblioteken, 2015 Minna Salmi och Esa Iivonen, 2016 Timo Parvela, 2017 Närpes stad, 2018 Helsingin Sanomats “Lasten Uutiset ja Tiedekysymykset”, 2019 Marjatta Bardy

Kategorier:
Allmänt